Πρέπει να ορίσω ‘Ακυρωτικό Στοιχείο’ για κάθε μηχανογραφημένο παραστατικό;

2012-06-27 10:28

ΔΕΝ μπορείτε να δημιουργήσετε ‘Ακυρωτικό Στοιχείο’ για κάθε μηχανογραφημένο παραστατικό. Το ‘Ακυρωτικό Στοιχείο’ εξορισμού εφαρμόζεται σε όλα τα μηχανογραφημένα παραστατικά. Μπορείτε να ορίσετε μία Σειρά ‘Άνευ Σειράς’ για το ‘Ακυρωτικό Στοιχείο’ για γενική ακυρωτική χρήση.

 

 

Πίσω