Στην ανάλυση παραγγελίας άλλαξαν θέση οι στήλες. Πως μπορώ να τις επαναφέρω;

2012-03-27 10:38

 

Μία στήλη μπορεί να αλλάξει θέση είτε αν την "πιάσετε και την σύρετε" σε άλλη θέση μέσα στον πίνακα είτε αν κάτι δεν αποθηκευτεί σωστά κατά την προηγούμενη εκτέλεση του λογισμικού.

Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Βοήθεια > Τεχνική Υποστήριξη > Καθαρισμός προσωρινής μνήμης".

Αν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, τότε "πιάσετε και  σύρετε" (πατώντας το δεξί πλήκτρο του ποντικιού) την στήλη "Τιμή μονάδος" στην επιθυμητή θέση.

Πίσω