ΑΠΥ - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

2011-09-30 10:38

Μπορείτε να εκδώσετε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (μόνο στα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση) με αυτόματο υπολογισμό της παρακράτησης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%.

Σε περίπτωση που στην επαγγελματική σας δραστηριότητα χρησιμοποιείτε διαφορετικό ποσοστό παρακράτησης μπορείτε να το ορίσετε.

Δείτε την παρακράτηση ΦΜΥ για τον αντίστοιχο τζίρο που έγινε από τους πελάτες σας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ανοιξτε τις Αναφορές και επιλεξτε την έτοιμη αναφορά «Παρακράτηση ΦΜΥ Πελατών» στον σελιδοδείκτη «Πωλήσεις».

Πίσω