Γιατί εμφανίζεται αρνητικό απόθεμα στην καρτέλα Προϊόντος/Υπηρεσίας;

2014-04-14 11:05

Το αρνητικό απόθεμα που εμφανίζεται, στο πεδίο Υπόλοιπο Αποθήκης, υποδεικνύει ότι έχουν γίνει περισσότερες πωλήσεις του συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας από το αποθεματικό που υπάρχει στην αποθήκη. π.χ. πωλήθηκαν 6 τεμάχια, ενώ στην αποθήκη υπήρχαν 5 τεμάχια.

Το αρνητικό απόθεμα  μπορεί να εμφανιστεί είτε γιατί δεν έγινε αρχική εισαγωγή του αποθέματος του προϊόντος/υπηρεσίας, είτε γιατί πρέπει να γίνει παραγγελία του προϊόντος/υπηρεσίας στον προμηθευτή.

Πίσω