Έκδοση 2.11

2010-01-26 16:43
  • Βελτιωμένη συμβατότητα με Windows 7 64-bit.
  • Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από το μενού "Συναλλαγές -> Τύποι συναλλαγών" αν κατά την καταχώριση νέων συναλλαγων θέλει να συμπληρώνεται αυτόματα η σημερινή ημερομηνία και ο αριθμός παραστατικού.
  • Οι καρτέλες "ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ" . "ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ" εμφανίζονται και στους αντίστοιχους καταλόγους των πελατών και προμηθευτών.
  • Καρτέλα επαφών
    νέο έντυπο "Ετικέτα Αρχείου".
  • Καρτέλες: Ευρετήριο Πελατών / Προμηθευτών και Πλήρες Ευρετήριο
    νέα εκτύπωση "Προεκτυπωμένου Φακέλου Αλληλογραφίας 11x23εκ".
Πίσω