Έκδοση 2.58.02

2021-09-08 21:23
  • Νέες μετατροπές:
    Δημιουργία Τ.Π.Υ. (χωρίς σήμανση)" από προσφορά
    Δημιουργία Τ.Π.Υ. (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)" από προσφορά
  • 'Kινήσεις' προϊόντος/υπηρεσίας απότην καρτέλα Προϊόντος/Υπηρεσίας.
    Στην στήλη 'Τιμή εμφανίζεται η αρχική αξία χωρίς να υπολογίζεται η έκπτωση που έχει καταχωρηθεί στην συναλλαγή. 
    Διορθώθηκε.
Δημιουργία Τ.Π.Υ. (χωρίς σήμανση)" από προσφορά
Δημιουργία Τ.Π.Υ. (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)" από προσφορά

Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται

Πίσω