Πότε χρησιμοποιούνται οι Πρόσθετες Άδειες Χρήσης;

2012-07-12 11:07
 1. Για Δικτυακή εγκατάσταση
  Χρήση από πολλούς χρήστες σε πολλούς Η/Υ μέσω τοπικού δικτύου υπολογιστών (LAN). Ταυτόχρονη χρήση της βάση δεδομένων.
   
 2. Για εγκατάσταση σε άλλον υπολογιστή με μεταφορά της βάσης δεδομένων
  Εγκατάσταση ανεξάρτητων βάσεων δεδομένων.
  Οι ενημερώσεις της βάσης δεδομένων στον έναν Η/Υ δε θα εμφανίζονται στον άλλον εκτός αν μεταφέρετε μόνοι σας αντίγραφα της βάσης δεδομένων από τον έναν Η/Υ στον άλλον.

  Σημ.: αν ο χρήστης επιθυμεί τον συγχρονισμό των βάσεων δεδομένων πρέπει να το επιμεληθεί χειρονακτικά.
Πίσω