Πώς μπορώ να δω ποιο πακέτο και ποια έκδοση ΔΙΑΣ χρησιμοποιώ;

2011-11-24 15:18

Στον τίτλο του κύριου παραθύρου του ΔΙΑΣ μπορείτε να δείτε το πακέτο καθώς και τον αριθμό έκδοσης που χρησιμοποιείτε. π.χ. στη εικόνα φαίνεται το πακέτο ΔΙΑΣ Συναλλαγές, έκδοση 2.54.01.

Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε

Major
Συνήθως περιλαμβάνει σημαντικές ή/και πολυπληθείς αλλαγές 
Συνήθως απαιτείται αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.

Σημαίνεται από τους τρεις πρώτους αριθμούς του Aριθμού Έκδοσης. 
π.χ. αν η τρέχουσα έκδοση είναι 2.54.03 η επόμενη Major είναι η 2.55.00.
Η κυκλοφορία ανακοινώνεται μέσω της Ιστοσελίδας μας, Newsletter, Facebook και Twitter.

Minor
Συνήθως περιλαμβάνει μικρές αλλαγές ή/και εσωτερικές βελτιώσεις του λογισμικού. 
Ενδέχεται να απαιτεί αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.

Σημαίνεται από τους δύο τελευταίους αριθμούς του Aριθμού Έκδοσης.
π.χ. αν η τρέχουσα έκδοση είναι 2.54.03 η επόμενη Minor είναι η 2.54.04.
Η κυκλοφορία ανακοινώνεται τους ΜΟΝΟ μέσω της Ιστοσελίδας μας, Facebook και Twitter.

Για να γίνει λήψη και εγκατάσταση Νέας Έκδοσης (Major ή Minor) απαιτείται να έχει γίνει αγορά Ετήσιου Συμβόλαιου Νέων Εκδόσεων


Η συχνότητα παραγωγής Νέων Εκδόσεων δεν γίνεται ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εξαρτάται από τον εσωτερικό προγραμματισμό της DiasSoftware, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των πελατών μας, και από τις αλλαγές νομοθετικού-φοροτεχνικού περιεχομένου που επηρεάζουν το λογισμικό π.χ. αλλαγή συντελεστών Φ.Π.Α.
 

Διαβάστε επίσης

Γιατί να αγοράσω ετήσιο συμβόλαιο νέων εκδόσεων;

Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε
 
Major
Συνήθως περιλαμβάνουν σημαντικές ή/και πολυπληθείς αλλαγές 
Απαιτούν αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.
 
Σημαίνονται από τους τρεις πρώτους αριθμούς του Aριθμού Έκδοσης. 
π.χ. αν η τρέχουσα έκδοση είναι 2.54.03 η επόμενη Major είναι η 2.55.00.
 
Η κυκλοφορία τους ανακοινώνεται μέσω Newsletter, Facebook και Twitter.
 
 
Minor
Συνήθως περιλαμβάνουν μικρές αλλαγές ή/και εσωτερικές βελτιώσεις του λογισμικού. 
Δεν απαιτούν αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.
Σημαίνονται από τους δύο τελευταίους αριθμούς του Aριθμού Έκδοσης.
π.χ. αν η τρέχουσα έκδοση είναι 2.54.03 η επόμενη Minor είναι η 2.54.04.
 
Η κυκλοφορία τους ανακοινώνεται τους ΜΟΝΟ μέσω Facebook και Twitter.
 
Για να γίνει λήψη και εγκατάστασης Νέας Έκδοσης (Major ή Minor) απαιτείται να έχει γίνει αγορά Ετήσιου Συμβόλαιου Νέων Εκδόσεων. 
Πίσω