Ενημερωτικό Δελτίο no.23

2013-07-08 11:10

Νέα Έκδοση 2.47

Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Αθεώρητο 
  • Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αθεώρητο 
Μέχρι την προηγούμενη έκδοση είναι διαθέσιμα:
  • Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) Αθεώρητο 
 
Συντελεστές ΦΠΑ
Προστέθηκε δυνατότητα προεπιλογής του συντελεστή ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε περισσότερο στην επιχείρηση σας.
 
Συντελεστής ΦΠΑ Προϊόντος/Υπηρεσίας
Ο συντελεστής ΦΠΑ του προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται πλέον στην καρτέλα του προϊόντος/υπηρεσίας και ΟΧΙ στην κατηγορία του προϊόντος/υπηρεσίας όπου ορίζονταν μέχρι τώρα. 
 
 

Κάθε πότε πρέπει να δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων;


Το κάθε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων (backup) περιλαμβάνει όλες τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει από την πρώτη καταχώρηση μέχρι την χρονική στιγμή που δημιουργείται. Η συχνότητα δημιουργίας των backup καθώς και η διατήρηση τους είναι  απόφαση του χρήστη και εξαρτάται από την συχνότητα και τον όγκο καταχώρισης των δεδομένων.
 
Αν καταχωρείτε τακτικά υψηλό όγκο δεδομένων ενδείκνυται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ανά μικρά χρονικά διαστήματα πχ. καθημερινά. Για οποιαδήποτε συχνότητα και όγκο δεδομένων συνιστούμε να δημιουργείτε τουλάχιστον ένα αντίγραφο ασφαλείας την εβδομάδα και να διατηρείτε αντίγραφα βάθους τουλάχιστον ενός έτους.
 
Πίσω