Ενημερωτικό Δελτίο no.24

2013-12-03 11:43

Νέα Έκδοση 2.48

Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
  • Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αθεώρητο 
 
Τ.Π.Υ. (Αθεώρητο)
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης. Τ.Π.Υ. με ποσά μεγαλύτερα από 300 ευρώ ετησίως υποχρεούνται να έχουν παρακράτηση η οποία είναι 20%. Επίσης κάθε Τ.Π.Υ. μπορεί να έχει παρακράτηση ανεξαρτήτως του ποσού.
 
Μετονομασία Χειρόγραφων Παραστατικών κατά ΓΓΠΣ
Έγινε μετονομασία των Χειρόγραφων Παραστατικών έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. Παράδειγμα: το Πιστωτικό ΤΙΜ (Χειρόγραφο) μετονομαστηκε σε Π.Τ (Χειρόγραφο)
 
Α.Π.Υ. (Χειρόγραφο)
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης.
 
Απλή Συναλλαγή 'Υποχρέωση'
Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων 'Υποχρέωση Απλό' και 'Υποχρέωση Αναλυτικό'.
 
Αναφορά 'Αποθέματα'
Προστέθηκε στήλη Συνολική Αξία στην οποία εμφανίζεται το συνολικό κόστος των Αποθεμάτων ανα Προϊόν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του Προϊόντος.
 

Πώς μπορώ να φιλτράρω τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει;

Με την χρήση φίλτρων μπορείτε να κρύψετε τις εγγραφές που δεν σας ενδιαφέρουν και να δουλέψετε μόνο σε ένα υποσύνολο τους (π.χ. πελάτες που η έδρα τους είναι η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, πελάτες με επάγγελμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, κοκ.)
 
Πίσω