Ενημερωτικό Δελτίο no.26

2014-01-17 11:15

Νέα Έκδοση 2.49

 
Διορθώσεις σχετικά με τις στρογγυλοποιήσεις του ΦΠΑ για μικρά ποσά.
 

Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται

 
Η λειτουργία των μετατροπών είναι εργαλείο παραγωγικότητας που μειώνει δραστικά τον χρόνο καταχώρησης νέων συναλλαγών. Οι μετατροπές μπορούν να εφαρμοστούν στις Προσφορές, Πωλήσεις και Αγορές.
 
Πίσω