Ενημερωτικό Δελτίο no.27

2014-02-07 13:27

Νέα Έκδοση 2.50

 
Βελτιστοποίηση στην καταχώρηση παραγγελίας (στα πακέτα ΔΙΑΣ Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Επιλογή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας)’ κάντε διπλό κλικ σε Προϊόν (ή Υπηρεσία) για να το εισάγετε στην παραγγελία. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και μετά την εισαγωγή έτσι ώστε να εντοπίσετε και να καταχωρήσετε το επόμενο προϊόν στην παραγγελία χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο ξανά. Επιπλέον πριν την εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) μπορείτε να ορίσετε την Ποσότητα.
 
Καταχώρηση παραγγελίας με χρήση Barcode Scanner (μόνο στο ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Ανάλυση Παραγγελίας’ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Barcode για άμεση εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) στην παραγγελία με χρήση Barcode scanner. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση περισσότερων του ενός Barcode σε ένα Προϊόν (ή Υπηρεσία) από την καρτέλα του Προϊόντος.
 

Χρειάζονται προ-εκτυπωμένα έντυπα για τα μηχανογραφημένα παραστατικά;

 
Δεν απαιτούνται προ-εκτυπωμένα έντυπα για την έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών. Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί δικές του φόρμες παραστατικών γενικής χρήσης τα οποία τηρούν όλες τις προδιαγραφές του ΚΒΣ.
 
Πίσω