Ενημερωτικό Δελτίο no.32

2014-09-07 16:31

Νέα Έκδοση 2.54

 
Χειρόγραφα παραστατικά 
Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.  
 
Αντί αυτού υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δημιουργίας του χειρόγραφου παραστατικού με αυτόματη αρίθμηση. Δείτε περισσότερα εδώ στην παράγραφο Εισαγωγές με αυτόμ. Αρίθμηση
 
Καρτέλα επαφής, πεδία: 'Περιοχή', 'Χώρα', 'T.K.'  
Τα πλαίσια συμπλήρωσης κειμένου έχουν αντικατασταθεί με πλαίσια αυτόματης αναζήτησης και συμπλήρωσης κειμένου από τις υπάρχουσες καταχωρημένες τιμές του εκάστοτε πεδίου.  
 

Έχω εκδώσει τιμολόγιο επί πιστώσει και ο πελάτης μου το εξόφλησε μετά από ημέρες. Όταν προσπάθησα να αλλάξω την κατάσταση του τιμολογίου σε «εξοφλημένο» το ΔΙΑΣ δεν το επέτρεψε. Τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε να αντιληφθεί το σύστημα ότι έλαβα τα χρήματα;

 
Η δυνατότητα τροποποίησης εκ των υστέρων ενός παραστατικού που έχει εκδοθεί ήδη είναι παράνομη και εσφαλμένη όσον αφορά την διαχείριση του ιστορικού συναλλαγών του πελάτη.  
Η εξόφληση όλου ή μέρους του ποσού πρέπει να καταχωρείται την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται.  
 
Πίσω