Ενημερωτικό Δελτίο no.33

2017-11-13 23:54

​Νέα Έκδοση 2.55.00

 • Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)'
  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS.
 • Νέες Αναφορές:
  - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως)
  - Πληρωμές προς Προμηθευτές (Από - Έως)
 • Νέες Μετατροπές:
  - Προσφορά σε Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  - Προσφορά σε Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  - Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  - Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αναφορά 'Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή'
  προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός προϊόντος" και "Σημειώσεις" προϊόντος
 • Αναφορές 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Πελάτη' και 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Προμηθευτή'
  προστέθηκε η στήλη "Κατηγορία Συναλλαγής"
 • Μετατροπές 'Δημιουργία Είσπραξης' και 'Δημιουργία Πληρωμής'
  στο κείμενο της νέας είσπραξης/πληρωμής προστίθεται κείμενο 'Αφορά την Απαίτηση/Υποχρέωση με Ημ/νία: ηη/μ/εεεε', όπου ηη/μ/εεεε η ημερομηνία δημιουργίας της Απαίτησης/Υποχρέωσης
 • 'Στοιχεία Επιχείρησης'
  προστέθηκε το πεδίο "Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού". Εφόσον είναι συμπληρωμένο μπορείτε να επιλέξετε τα παραστατικά στα οποία θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο έντυπο. 
Πώς μπορώ να δω ποιο πακέτο και ποια έκδοση ΔΙΑΣ χρησιμοποιώ;
 
Στον τίτλο του κύριου παραθύρου του ΔΙΑΣ μπορείτε να δείτε το πακέτο καθώς και τον αριθμό έκδοσης που χρησιμοποιείτε. π.χ. ΔΙΑΣ Συναλλαγές, έκδοση 2.54.01.
 
Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε Major και Minor...


Πώς μπορώ να δω ποιο πακέτο και ποια έκδοση ΔΙΑΣ χρησιμοποιώ;

Στον τίτλο του κύριου παραθύρου του ΔΙΑΣ μπορείτε να δείτε το πακέτο καθώς και τον αριθμό έκδοσης που χρησιμοποιείτε. π.χ. ΔΙΑΣ Συναλλαγές, έκδοση 2.54.01. Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε Major και Minor...
Διαβάστε περισσόττερα

Πίσω