Πως χρησιμοποιώ την τονική κλήση DTMF;

2010-05-11 17:23

Στη καρτέλα πελάτη, δίπλα σε κάθε τηλέφωνο υπάρχει το εικονίδιο του αυτόματης τηλεφωνική κλήσης. Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας μπορείτε να τηλεφωνείτε τους πελάτες σας χωρίς να πληκτρολογείτε τον αριθμό τους στη τηλεφωνική σας συσκευή. Αρκεί να πλησιάσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας στο μεγάφωνο του υπολογιστή σας. Οι τόνοι DTMF που θα ακουστούν θα καλέσουν αυτόματα τον πελάτη σας.

Η λειτουργία αυτή λειτουργεί στα ενσύρματα τηλέφωνα. Τα περισσότερα ασύρματα τηλέφωνα δεν υποστηρίζουν τη κλήση με τόνους DTMF.

Κατά την πρώτη δοκιμή της λειτουργία αυτής, δυναμώστε την ένταση του ήχου στα μεγάφωνα και καλέστε το κινητό σας.

Πίσω