Έχω εκδώσει τιμολόγιο επί πιστώσει και ο πελάτης μου το εξόφλησε μετά από ημέρες. Όταν προσπάθησα να αλλάξω την κατάσταση του τιμολογίου σε «εξοφλημένο» το ΔΙΑΣ δεν το επέτρεψε. Τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε να αντιληφθεί το σύστημα ότι έλαβα τα χρήματα;

2014-08-28 12:59
Η δυνατότητα τροποποίησης εκ των υστέρων ενός παραστατικού που έχει εκδοθεί ήδη είναι παράνομη και εσφαλμένη όσον αφορά την διαχείριση του ιστορικού συναλλαγών του πελάτη. 
Η εξόφληση όλου ή μέρους του ποσού πρέπει να καταχωρείται την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται. 
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε την «Είσπραξη» (επιλέξτε το από την ομάδα «Απλές Συναλλαγές > Είσπραξη»)
 
Πίσω