ΕΣΠΑ 2014 Επιδότηση Λογισμικού

2014-02-01 10:18
Αποκτήστε μηχανογράφηση με το λογισμικό ΔΙΑΣ με επιδότηση έως 60% μέσω των προγραμμάτων επιδότησης του ΕΣΠΑ 2014Εκμεταλλευτείτε το ΕΣΠΑ 2014, εντάσσοντας τα πακέτα ΔΙΑΣ σε κάποιο από τα επιδοτούμενα προγράμματα.
 
Τα πακέτα ΔΙΑΣ Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ Επιχείρηση έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α και να εκδίδουν μηχανογραφημένα παραστατικά με σήμανση αλλά και μηχανογραφημένα παραστατικά χωρίς σήμανση (αθεώρητα).
 
 
Είτε επικοινωνήστε μαζί μας για κάποια ειδική προσφορά. Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας στην προσφορά που επιλέξατε και αποστείλατε την με email στο sales@DiasSoftware.gr. Η προσφορά σας θα υπογραφεί από την DiasSoftware, έτσι ώστε να ενταχθεί άμεσα στον φάκελο της επιδότησης σας και θα την λάβετε μέσω Φαξ.

Σημ.: Τα Ετήσια Συμβόλαια Νέων Εκδόσεων ΔΕΝ δικαιολογούνται από το ΕΣΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο sales@DiasSoftware.gr
Πίσω