Αυτοκόλλητες ετικέτες A4

2010-06-28 17:42

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα έτοιμα σετ ετικετών που είναι ενσωματωμένα στο λογισμικό:

Ετικέτες Επαφών

  • (11x3) 11 γραμμές x 3 στήλες 70mm x 24,5mm
  • (14x4) 14 γραμμές x 4 στήλες 52,5mm x 21,2mm
  • (8x2) 8 γραμμές x 2 στήλες 105mm x 35mm
  • (9x3) 9 γραμμές x 3 στήλες 70mm x 30mm
  • προεκτυπωμένος φάκελος αλληλογραφίας Α4
  • προεκτυπωμένος φάκελος προεκτυπωμένος φάκελος 11εκ x 23εκ

Από το "Πλήρες Ευρετήριο", "Ευρετήριο Πελατών" ή Ευρετήριο Προμηθευτών" κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εκτύπωση".

Ετικέτες Προϊόντων

  • (8x2) 8 γραμμές x 2 στήλες 105mm x 35mm

Από τον "Κατάλογο Προϊόντων" κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εκτύπωση".

Πίσω