Διατηρώ το πελατολόγιο μου σε μορφή Excel. Πως μπορώ να το εισάγω αυτόματα στην Βάση Δεδομένων του ΔΙΑ;

2010-05-11 17:19
  1. Μέσα στο φάκελο εγκατάστασης του ΔΙΑ θα βρείτε έναν φάκελο με όνομα Templates. Μέσα σε αυτόν τον φάκελο θα βρείτε ένα αρχείο με όνομα EL_Contacts.csv. Αντιγράψτε το στην επιφάνεια εργασίας των Windows και προσθέστε σε αυτό το αρχείο τις επαφές από το δικό σας excel (μπορείτε να το ανοίξετε με το Microsoft Excel) κρατώντας ανέπαφη τη πρώτη σειρά που περιέχει τα ονόματα στηλών, όπως απαιτούνται από το ΔΙΑ . Δε πρέπει να προσθέσετε επιπλέον στήλες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές (σε μορφή αρχείου CSV) και κλείστε το αρχείο.
  2. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Επαφές > Εισαγωγή δεδομένων από > Μη τυποποιημένο αρχείο  (αρχείο .CSV)...".
  3. Στον διάλογο "Επιλέξτε το αρχείο αντιστοίχησης πεδίων (map)" επιλέξτε το αρχείο EL_Contacts.map που βρίσκεται στον φάκελο Templates και πατήστε ΟΚ.
  4. Στον διάλογο "Εισαγωγή δεδομένων από Μη τυποποιημένο αρχείο επιλέξτε το αρχείο CSV EL_Contacts.csv που περιέχει τις επαφές που θέλετε να εισάγετε στον ΔΙΑ.Πατήστε το κουμπί "Συνεχίστε".
  5. Στο παράθυρο "Δεδομένα προς εισαγωγή" βλέπετε τις επαφές όπως θα εισαχθούν στη βάση δεδομένων του ΔΙΑ.
  6. Πατήστε το κουμπί "Εισαγωγή" για ξεκινήσετε την διαδικασία εισαγωγής στην βάση δεδομένων του ΔΙΑ.
  7. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εισαγωγής θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη.
Πίσω