Δικτυακή εγκατάσταση σε τοπικό δίκτυο (LAN)

2011-08-23 11:29

Οδηγίες μετάβασης από τοπική χρήση σε δικτυακή χρήση
Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων το οποίο και θα χρησιμοποιήσετε στο βήμα 5 των παρακάτω οδηγιών.Απεγκαταστήστε το ΔΙΑΣ από τον Η/Υ.

Ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

 1. Επιλέξτε έναν από τους υπολογιστές του τοπικού δικτύου για να χρησιμοποιηθεί σαν διακομιστής (Server) της βάσης δεδομένων.
   
 2. Στον διακομιστή δημιουργήστε έναν φάκελο σε τοποθεσία που ΔΕ βρίσκεται μέσα στους φακέλους συστήματος των Windows (π.χ. C:\DIASDB ή D:\DIASDB).
   
 3. Στον φάκελο αυτό θα διατηρείται η βάση δεδομένων Dias.mdb. Πρέπει να είναι κοινόχρηστος και με πλήρη δικαιώματα ανάγνωσης, εγγραφής και τροποποίησης σε όσους υπολογιστές / χρήστες θα συνδέονται στην βάση δεδομένων. Ρυθμίστε τις ιδιότητες αυτές με δεξί κλικ πάνω στο φάκελο.
   
 4. Σημειώστε το όνομα του Η/Υ (το βλέπετε με δεξι κλικ στο "Ο Υπολογιστής μου". Ας υποθέσουμε οτι το όνομα είναι fileserver. Ο κοινόχρηστος φάκελος του διακομιστή θα είναι στη διεύθυνση. \\fileserver\DIASDB\
   
 5. Εγκατάσταση κοινής βάσης δεδομένων στο Server
  Στο πρώτο Η/Υ που θα χρησιμοποιείτε το ΔΙΑΣ, τρέξτε το πρόγραμμα εγκατάστασης και επιλέξτε:
  - φάκελο εγκατάστασης τον κοινόχρηστο που δημιουργήσατε προηγουμένως (π.χ.\\fileserver\DIASDB\
  - τύπο εγκατάστασης "Εγκατάσταση της βάσης δεδομένων στον Server".
  Με το τέλος της εγκατάστασης η κοινή βάση δεδομένων θα βρίσκεται στο σέρβερ (π.χ\\fileserver\DIASDB\Dias.mdb)

  Σε περίπτωση μετάβασης από τοπική χρήση αντιγράψτε το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήσατε μέσα στο κοινόχρηστο φάκελο \\fileserver\DIASDB και μετονομάστε το σε Dias.mdb.
   
 6. Θα χρησιμοποιήσετε πάλι το πρόγραμμα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε τώρα την εφαρμογή σε όλους τους υπολογιστές που θα έχετε τις θέσεις εργασίας.
   
 7. Τρέξτε ξανά το πρόγραμμα εγκατάστασης. Προτείνεται να χρησιμοποιήστε τον εξ'ορισμού φάκελο εγκατάστασης (C:\Dias) και επιλέξτε τύπο εγκατάστασης "Εγκατάσταση του λογισμικού σε αυτόν τον σταθμό εργασίας".
   
 8. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα εμφανίσει διάλογο από τον οποίο πρέπει να εντοπίσετε την διαδρομή της βάσης δεδομένων που βρίσκεται στον κοινόχρηστο φάκελο του διακομιστή όπως ορίσατε παραπάνω. (π.χ \\fileserver\DIASDB\Dias.mdb)
   
 9. Επαναλάβετε και για τους υπόλοιπους Η/Υ σταθμούς εργασίας (Client Workstations) τα βήματα 7 και 8. Αν θέλετε μπορείτε με τα βήματα 7 και 8 να εγκαταστήσετε το ΔΙΑΣ για χρήση και στον Η/Υ που έχετε επιλέξει σα σέρβερ.
   
 10. Αφού ολοκληρώσετε την εγκατάσταση σε όλους τους σταθμούς εργασίας επαληθεύστε ότι όλοι οι σταθμοί εργασίας έχουν συνδεθεί με την βάση δεδομένων στον Server ως εξής:
  - καταχωρήστε μία επαφή από έναν σταθμό εργασίας (π.χ με Επωνυμία επιχείρησης "ΔΟΚΙΜΗ"). 
  - Αν μπορείτε να δείτε αυτή την επαφή από όλους τους σταθμούς εργασίας τότε η σύνδεση έχει γίνει επιτυχώς. 
  - Αν όχι τότε σε αυτόν τον σταθμό εργασίας πρέπει να επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
Πίσω