Πώς μπορώ να δημιουργήσω τιμολόγηση από Προσφορά;

2010-06-15 16:29

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ανοίξτε το παράθυρο Προσφορών και επιλέξτε την προσφορά που θέλετε να μετατατρέψετε σε τιμολόγιο.
  2. Πατήστε το κουμπί μετατροπές και επιλέξτε "Δημιουργία Απαίτησης από την Προσφορά" από το αναδυόμενο μενού.
    μετατροπη προσφοράς σε τιμολόγιο
  3. Μία νέα συναλλαγή "Απαίτηση (Τιμολόγιο ή παραγγελία)" έχει δημιουργηθεί την οποία μπορείτε να βρείτε στον πίνακα "Πωλήσεις".
    Η καρτέλα συναλλαγής της νέας συναλλαγής ανοίγει μπροστά σας έτσι να συμπληρώσετε τυχόν αλλαγές. Αν δεν έχετε αλλαγές κλείστε την καρτέλα.

Η αρχική Προσφορά διατηρείται στον πίνακα "Προσφορές" για μελλοντική χρήση.

Πίσω