Εχω συνεργείο και θέλω σε μία συναλλαγή να χρεώνω πχ 100 ευρώ για παροχή υπηρεσίας και 200 ευρώ για πώληση ανταλλακτικών. Πως γίνεται αυτή η καταχώρηση;

2010-05-07 11:18

Το πρόγραμμα σας δίνει την ελευθερία να το χρησιμοποιήσετε με τον τρόπο που προτιμάτε. Μπορείτε να ορίσετε ένα γενικό προϊόν "Ανταλλακτικά" και ένα άλλο "Παροχή υπηρεσιών". Δημιουργήστε νέα συναλλαγή, στην ανάλυσή της προσθέστε μία γραμμή με το "ανταλλακτικά" και χρέωση 200 ευρώ και μία γραμμή "παροχή υπηρεσιών" με χρέωση 100 ευρώ. Στη συνολική συναλλαγή θα εμφανιστεί η χρέωση των 300 ευρώ.

Χρειάζεστε το πακέτο ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση σε αυτή τη περίπτωση.

Πίσω