Στη καρτέλα πελάτη βλέπω περισσότερα στοιχεία από όσα υπάρχουν στο ευρετήριο πελατών. Πως εμφανίζω αυτές τις πληροφορίες (π.χ. Τηλέφωνο Β) και στο ευρετήριο πελατων;

2010-05-11 17:22

Στα Ευρετήριο Πελατών/Προμηθευτών επιλέξτε "Επιλογή στηλών για εμφάνιση" απο το εικονίδιο "Εργασίες". Εκεί μπορείτε να επιλέξετε τις στήλες που θέλετε να βλέπετε.

Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να επιλέξετε στήλες και σε άλλους πίνακες, π.χ. στο πίνακα συναλλαγών.

Πίσω