Πως καταχωρώ πιστωτικό τιμολόγιο για Πελάτη - Προμηθευτή;

2010-06-02 15:46

Πιστωτικό τιμολόγιο για Πελάτη
Ανοίξτε το παράθυρο Πωλήσεις και επιλέξτε την Απαίτηση (Τιμολόγιο η Παραγγελία) για την οποία θέλετε να δημιουργήστε πιστωτικό τιμολόγιο. Πατήστε το κουμπί Μετατροπές και από το αναδυόμενο μενού επιλέξτε Δημιουργία Πιστωτικής Απαίτησης.

Στην καρτέλα συναλλαγής που εμφανίζεται συμπληρώστε το Καθ. Ποσό που θέλετε να πιστωθεί ή / και τα προϊόντα που επιστρέφονται στην αποθήκη σας (από την Ανάλυση Παραγγελίας) και πατήστε αποθήκευση. Το ποσό που πιστώσατε αφαιρείται από το Υπόλοιπο πελάτη ή / και τα αποθέματα των επιστρεφόμενων προϊόντων αυξάνονται.


Με αντίστοιχο τρόπο μπορείτε να καταχωρήσετε Πιστωτικό τιμολόγιο για Προμηθευτή.

Πίσω