Πως μπορώ να ξεχωρίσω στις συναλλαγές τη πώληση αγαθών από την παροχή υπηρεσιών;

2010-05-07 11:38

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Από την κεντρική οθόνη επιλέξτε «Συναλλαγές > Κατηγορίες εσόδων» και δημιουργήστε δύο νέες κατηγορίες εσόδων: «Πωληση προϊόντων», «Παροχή υπηρεσιών».
2. Σε κάθε συναλλαγή που χρησιμοποιείτε επιλέξτε την κατάλληλη κατηγορία εσόδων:

3. Χρησιμοποιείστε τις αναφορές «Παραγγελίες ή τιμολογήσεις (Πωλήσεις) ανά κατηγορία» και «Εισπράξεις ανά Κατηγορία Συναλλαγής» για να δείτε την χρήση των δύο κατηγοριών συναλλαγών.

Πίσω