Πως μπορώ να έχω διαφορετικές τιμές προϊόντων σε συγκεκριμένους πελάτες;

2010-05-07 11:33

Δημιουργήστε μία προσφορά* προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Στην καταχώρηση των τιμών της  παραγγελίας εμφανίζονται οι αρχικές τιμές των προϊόντων που έχετε ορίσει, μπορείτε όμως να τις αλλάξετε επιτόπου με τις τιμές που χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον πελάτη.
Από την συγκεκριμένη προσφορά μπορείτε πολύ εύκολα να δημιουργήσετε τιμολόγηση ενώ ταυτόχρονα η προσφορά παραμένει για μελλοντική χρήση. Το ίδιο εύκολα μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο της προσφοράς και να τροποποιήσετε την παραγγελία.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τέτοιες προσφορές για κάθε πελάτη με τον οποίο έχετε ειδικές εμπορικές συμφωνίες ή εκπτώσεις.
Εναλλακτικά μπορείτε να μετατρέψετε την προσφορά σε απαίτηση και κατόπιν να αλλάξετε τον συναλλασσόμενο στον πελάτη που θέλετε. Αν θέλετε δηλαδή να προσφέρετε τις ίδιες ειδικές τιμές σε περισσότερους πελάτες, δε χρειάζεται να καταχωρήσετε προσφορά ειδικών τιμών για κάθε έναν από αυτούς.

* οι προσφορές υπάρχουν μόνο στα ΔΙΑΣ-Προϊόντα, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση. Δείτε το συγκριτικό πίνακα χαρακτηριστικών.

Πίσω