Δεν μπορώ να αναγνώσω τους ελληνικούς χαρακτήρες. Τι ρύθμιση πρέπει να κάνω;

2010-05-05 13:14

Για ρύθμιση των ελληνικών χαρακτήρων σε Ελληνικά Windows 10 δείτε εδώ: 
https://answers.microsoft.com/el-gr/windows/forum/windows_10-other_settings/%CE%BF%CE%B9/d9acdff4-4058-4b78-b253-e60a5ef14c38


Γενικές οδηγίες:


Από το μενού των Windows επιλέξτε Start (Έναρξη) -> Control Panel (Πίνακας ελέγχου) -> Τοπικές ρυθμίσεις (Regional and Language options)

Στο το παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται :
στον σελιδοδείκτη "Regional Options" επιλέξτε Ελληνικά (Greek) και Ελλάδα (Greece) αντίστοιχα.
στον σελιδοδείκτη "Για προχωρημένους (Advanced) -> Γλώσσα για μη Unicode προγράμματα" επιλέξτε Ελληνικά (Greek).

Πίσω