Το παραστατικό εκδόθηκε στο ΔΙΑΣ αλλά δεν εκτυπώθηκε στην χαρτοταινία του Φορολογικού Μηχανισμού; Πώς μπορώ να το επανεκδώσω;

2011-04-18 16:55

Επιλέξτε την συναλλαγή με το πρόβλημα εκτύπωσης και από την καρτέλα του παραστατικού επιλέξτε "Σχετικές Εργασίες > Αντιμετώπιση προβλήματος εκτύπωσης παραστατικού" και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο που εμφανίζεται.

Σημ.: ο παραπάνω μηχανισμός αντιμετώπισης προβλημάτων εκτύπωσης έχει ενσωματωθεί στην έκδοση 2.32. Αν έχετε νεότερη κάντε αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση του λογισμικού.

Πίσω