Απαραίτητα αρχεία για την σωστή λειτουργία του λογισμικού

2010-05-05 13:13

Για να δημιουργήστε μία λίστα με τα αρχεία που είναι εγκατεστημένα από το λογισμικό:

 1. Από το μενού των Windows επιλέξτε "Έναρξη > Εκτέλεση..." ("Start > Run...)
 2. Στο πλαίσιο του διαλόγου που θα εμφανιστεί πληκτρολογήστε:

                          cmd /c dir F:\ /s > c:\diasfilelist.txt

  όπου F το γράμμα του φορητού USB δίσκου ή του τοπικού δίσκου στο οποίο έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό.

  Σημ.: κάντε αντιγραφή και επικόλληση το παραπάνω κείμενο αντικαθιστώντας μόνο το γράμμα του φορητού USB δίσκου ή του τοπικού δίσκου.
 3. Ανοίξτε το φάκελο με τα περιεχόμενα του τοπικού δίσκου c:\ (από το εικονίδιο "Ο Υπολογιστής μου").
 4. Εντοπίστε το αρχείο diasfilelist.txt.
 5. Επισυνάψτε το αρχείο diasfilelist.txt σε ένα e-mail και αποστείλατε το μας στο sales@diassoftware.gr.

 

Πίσω