Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο no.22

2013-05-08 11:18

Νέα Έκδοση 2.46

Η έκδοση περιλαμβάνει τροποποιήσεις και αλλαγές που καθιστούν την έκδοση των Μηχανογραφημένων Παραστατικών με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, μέσω του ΔΙΑΣ, συμβατή με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ.
 
Ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) που χρησιμοποιείτε πρέπει επίσης να είναι συμβατός με τις προδιαγραφές της ΠΟΛ 1221 – 13/12/2012 για την ηλεκτρονική αποστολή δεδομένων στην ΓΓΠΣ. 
 
Σημειωτέον ότι η νέα έκδοση είναι επίσης συμβατή με τους Φορολογικούς Μηχανισμούς που χρησιμοποιείτε ήδη.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά με Σήμανση
Έγινε μετονομασία έτσι ώστε να αντιστοιχούν ακριβώς με την ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. 
 
Πιστωτικό ΤΠΥ
Καταργήθηκε. Χρησιμοποιείται ένα πιστωτικό τιμολόγιo για Προϊόντα και Υπηρεσίες. 
 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

 
Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί διάφορους τύπους συναλλαγών χωρισμένους σε τέσσερεις ομάδες:
 
Απλές συναλλαγές
Απλή καταχώριση συναλλαγών με πελάτες ή προμηθευτές για οικονομική παρακολούθηση τζίρου, υπολοίπων και πληρωμών.
 
Χειρόγραφα Παραστατικά
Καταχώριση παραστατικών προς πελάτες τα οποία έχετε εκδώσει χειρόγραφα χωρίς τη χρήση του ΔΙΑΣ.
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Αθεώρητα)
Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ ΧΩΡΙΣ σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
 
Μηχανογραφημένα Παραστατικά
Μηχανογραφημένα παραστατικά προς πελάτες για έκδοση από το ΔΙΑΣ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ).
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.21

2013-04-05 11:59

Νέα Έκδοση 2.45

Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχει προστεθεί το Αθεώρητο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ). Σταδιακά στις επόμενες εκδόσεις θα προστεθούν όλα τα παραστατικά που μπορούν πλέον να εκδίδονται Αθεώρητα.
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συμβουλευτείτε τον λογιστή ή τον φοροτεχνικό σας για να επιβεβαιώσετε αν βάση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας είστε υπόχρεος έκδοσης Αθεώρητων Μηχανογραφημένων παραστατικών.
 
Κατάλογος Προϊόντων/Υπηρεσιών
 
Εμφανίζονται τα πεδία: ΦΠΑ και Τιμή με ΦΠΑ
Ιδιαίτερα χρηστικό στην εκτύπωση τιμοκαταλόγου και στην εκτύπωση ετικετών.
 
Καρτέλα Προϊόντος/Υπηρεσίας
 
Ελ.Πεδίο Ημ/νίας
Μπορείτε να το μετονομάσετε σε Διάρκεια του προϊόντος, Λήξη προϊόντος, κτλ.
 
Ελεύθερο Πεδίο 2
Πεδίο πολλαπλών επιλογών ορισμένων από τον χρήστη. 
 

Πως μπορώ να έχω διαφορετικές τιμές προϊόντων σε συγκεκριμένους πελάτες;

 
Δημιουργήστε μία προσφορά* προς τον συγκεκριμένο πελάτη. Στην καταχώρηση των τιμών της  παραγγελίας εμφανίζονται οι αρχικές τιμές των προϊόντων που έχετε ορίσει, μπορείτε όμως να τις αλλάξετε επιτόπου με τις τιμές που χρησιμοποιείτε σε αυτόν τον πελάτη. 
Από την συγκεκριμένη προσφορά μπορείτε πολύ εύκολα να δημιουργήσετε τιμολόγηση ενώ ταυτόχρονα η προσφορά παραμένει για μελλοντική χρήση.
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.20

2013-03-01 11:13

ΕΣΠΑ 2013 Επιδότηση Λογισμικού

Αποκτήστε μηχανογράφηση με το λογισμικό ΔΙΑΣ με επιδότηση έως 60% μέσω των προγραμμάτων επιδότησης του ΕΣΠΑ 2013. Εκμεταλλευτείτε το ΕΣΠΑ 2013, εντάσσοντας τα πακέτα ΔΙΑΣ σε κάποιο από τα επιδοτούμενα προγράμματα.
 
Τα πακέτα ΔΙΑΣ Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ Επιχείρηση έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) τύπου Α και να εκδίδουν μηχανογραφημένα παραστατικά με σήμανση αλλά και μηχανογραφημένα παραστατικά χωρίς σήμανση (αθεώρητα).
 
 
Είτε επικοινωνήστε μαζί μας για κάποια ειδική προσφορά. Συμπληρώστε τα στοιχεία της επιχείρησης σας στην προσφορά που επιλέξατε και αποστείλατε την με email στο sales@DiasSoftware.gr. Η προσφορά σας θα υπογραφεί από την DiasSoftware, έτσι ώστε να ενταχθεί άμεσα στον φάκελο της επιδότησης σας και θα την λάβετε μέσω Φαξ.
 
Σημ.: Τα Ετήσια Συμβόλαια Νέων Εκδόσεων ΔΕΝ δικαιολογούνται από το ΕΣΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο sales@DiasSoftware.gr
 

Πώς μπορώ να προσθέσω νέο συντελεστή ΦΠΑ;

 
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Συντελεστές ΦΠΑ". Από το παράθυρο που εμφανίζεται (βλ. παρακάτω) μπορείτε να ενημερώσετε τους παλιούς συντελεστές στις νέες τους τιμές ή να προσθέσετε καινούργιους.
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.19

2013-02-20 14:56

Νέα Έκδοση 2.44

 • Διαχωρισμός σε Προϊόντα και Υπηρεσίες
  Ο διαχωρισμός εξυπηρετεί την ορθολογικότερη καταχώρηση και κατηγοριοποίηση στην βάση δεδομένων καθώς και την ορθή καταχώριση προϊόντων/υπηρεσιών στα αντίστοιχα παραστατικά. 
   
  Για παράδειγμα, ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Προϊόντα  σε ΤΠΥ – Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών, όπως ΔΕΝ επιτρέπει να καταχωρηθούν Υπηρεσίες σε ΤΔΑ – Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.
   
  Με αυτή την προσθήκη όσα προϊόντα ήταν καταχωρημένα θεωρούνται Προϊόντα και όχι Υπηρεσίες. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν παραστατικά που περιλαμβάνουν παροχή υπηρεσίας πρέπει να διορθώσουν τις καταχωρίσεις στον κατάλογο προϊόντων που χρησιμοποιούνται σαν υπηρεσίες, αλλάζοντας την τιμή του πεδίου Κατάσταση από Ενεργό Προϊόν σε Ενεργή Υπηρεσία στην καρτέλα Προϊόντος.
 • Τιμολόγιο Αγοράς Αγαθών από Ιδιώτη με χαρτόσημο 3,6%
  Νέο μηχανογραφημένο παραστατικό με σήμανση.
 • Νέα αναφορά Αναλογικό τέλος χαρτοσήμου Μηνός
 • Στα Έντυπα εμφανίζονται τα πεδία Τρόπος Παράδοσης και Όροι Πληρωμής μόνο αν έχουν προηγουμένως συμπληρωθεί στην καρτέλα συναλλαγής
 • Έντυπο Υπόλοιπα Συναλλασσομένου.  
  Διορθώθηκε σφάλμα όπου δεν εμφανιζόταν το πρώτο υπόλοιπο του συναλλασσομένου.
 

Συμβατότητα με Windows 8 64-bit
Τα πακέτα ΔΙΑΣ λειτουργούν και στο νέο λειτουργικό σύστημα Windows 8 64-bit της Microsoft.

 

Νέο ωράριο Τηλεφωνικής Υποστήριξης
Η τηλεφωνική υποστήριξη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ με 2:00μμ.

 

Πώς μπορώ να φιλτράρω τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει;
Με την χρήση φίλτρων μπορείτε να κρύψετε τις εγγραφές που δεν σας ενδιαφέρουν και να δουλέψετε μόνο σε ένα υποσύνολο τους (π.χ. πελάτες που η έδρα τους είναι η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, πελάτες με επάγγελμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, κοκ.)

Ενημερωτικό Δελτίο no.18

2012-12-05 13:59

Νέα Έκδοση 2.43

 • Η έκδοση 2.43 διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται σε δικτυακή εγκατάσταση κατά την αναβάθμιση του λογισμικού και της βάσης δεδομένων σε νέα έκδοση. Συνιστούμε στους χρήστες που χρησιμοποιούν δικτυακή εγκατάσταση να αναβαθμίσουν στην έκδοση 2.43. 
   
 • Νέα επιλογή 'Να εμφανίζεται το Προηγούμενο/Νέο Υπόλοιπο στα Έντυπα'
  Επιλέξτε τη για να εμφανίζεται το Προηγούμενο και Νέο Υπόλοιπο στα έντυπα των παραστατικών.Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε 'Ρυθμίσεις > Επιλογές Εμφάνισης', σελιδοδείκτης 'Συναλλαγές'.

 

Ενημερωτικό Δελτίο no.17

2012-11-23 12:37

Νέα Έκδοση 2.42

 • Τζίρος ανά κατηγορία Προϊόντος για χρονική περίοδο
  Νέα αναφορά. Εμφανίζει τον τζίρο ανά κατηγορία προϊόντων που πουλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Τζίρος ανά Προϊόν για χρονική περίοδο
  Νέα αναφορά. Εμφανίζει τον τζίρο προϊόντων που πουλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 • Πεδία Επωνυμία Επιχείρησης, Επωνυμία Τιμολόγησης, Δραστηριότητα ΚΒΣ
  Αυξήθηκε το μέγεθος τους σε 100 χαρακτήρες.
 • Νέο δικαίωμα χρήστη Οικονομικές Αναφορές
  Ορίστε για κάθε χρήστη την δυνατότητα να εκτελεί και να βλέπει αποτελέσματα των οικονομικών αναφορών. Το δικαίωμα αυτό είναι εξορισμού επιλεγμένο (ON) για όλους τους χρήστες.

  Διαβάστε περισσότερα για τα Δικαιώματα Χρηστών
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.16

2012-09-28 13:20

Πως μπορούμε να στείλουμε ομαδικό email σε έναν ή περισσότερους πελάτες μας;

 
Ανοίξτε το ευρετήριο Πελατών. Από το εικονίδιο "Επικοινωνίες" επιλέξτε:
 
Δημιουργία e-mail προς την τρέχουσα εγγραφή
δημιουργεί ένα νέο email χρησιμοποιώντας το εγκατεστημένο λογισμικό διαχείρισης email (Email client) που στην διεύθυνση παραλήπτη είναι συμπληρωμένο την διεύθυνση e-mail του επιλεγμένου πελάτη.
 

 

Ενημερωτικό Δελτίο no.15

2012-08-31 11:26

Νέο νούμερο Τηλεφωνικής Υποστήριξης

 
Το νούμερο τηλεφωνικής υποστήριξης άλλαξε. Το νέο νούμερο είναι 211 1980 806.
Η τηλεφωνική υποστήριξη λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 12:00
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.14

2012-06-22 16:13

Νέα Έκδοση 2.41

 
Η έκδοση 2.41 διορθώνει πρόβλημα που παρουσιάζεται στην έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με πολλά είδη στην ανάλυση παραγγελίας.
Συνιστούμε στους χρήστες με φορολογικό μηχανισμό να αναβαθμίσουν στην έκδοση 2.41. 

Ενημερωτικό Δελτίο no.13

2012-06-20 13:22

Νέα Έκδοση 2.40

Νέα Μηχανογραφημένα Παραστατικά

 
 • ΠΤΙΜ - Πιστωτικό Τιμολόγιο
  Χρησιμοποιήστε το για για να εκδώσετε πιστωτικό τιμολόγιο. To «Πιστωτικό Τιμολόγιο» μειώνει τον τζίρο και το υπόλοιπο του πελάτη.
 • Επιστροφή Xρημάτων
  Χρησιμοποιήστε το για επιστροφή χρημάτων στον πελάτη.

Δημιουργία 'Τιμολογίου Αγοράς' από 'Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές'

 
Νέα μετατροπή. Το "Τιμολόγιο Αγοράς" πρέπει να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο "Δελτίο Αποστολής από Προμηθευτές".
 

Το Πεδίο 'ΔΟΥ' έγινε Aυτόματης Συμπλήρωσης

 
Το πεδίο ΔΟΥ στην Kαρτέλα από το Ευρετήριο Επαφών έγινε πεδίο Αυτόματης Συμπλήρωσης. Κατά την διάρκεια της πληκτρολόγησης το πεδίο ελέγχει για παρόμοιο κείμενο που έχει καταχωρηθεί ήδη στην βάση δεδομένων και το συμπληρώνει αυτόματα.