ΔΙΑΣ-Συναλλαγές PRO (MS-0200-PRO)

ΔΙΑΣ-Συναλλαγές PRO (MS-0200-PRO)
Κωδικός Προϊόντος: MS-0200
Τιμή (χωρίς ΦΠΑ): €160,00
Τιμή (με ΦΠΑ): €196,80

Πρόγραμμα διαχείρισης Συναλλαγών. Αρχείο πελατών-προμηθευτών, οικονομικές συναλλαγές, οικονομικές αναφορές: τζίροι, υπόλοιπα, έσοδα-έξοδα.

 

Τι μπορείτε να κάνετε:

Διατηρήστε ιστορικό των οικονομικών σας συναλλαγών με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας και παρακολουθήστε τα υπόλοιπα, τους τζίρους και διάφορα στατιστικά στοιχεία.

Χαρακτηριστικά:

Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.
Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.
 
Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.
 
Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Καταχωρίστε την ημερομηνία λήξης επιταγών πελατών-προμηθευτών και ρυθμίστε προειδοποίηση για να ενημερωθείτε έγκαιρα.
 

Συναλλαγές
Δείτε το αναλυτικό ιστορικό όλων των Πωλήσεων - Αγορών, αλλά και μεμονωμένα το ιστορικό συναλλαγών κάθε πελάτη ή προμηθευτή καθώς και το προοδευτικό υπόλοιπο από την καρτέλα συναλλαγών.

Καταχωρήστε τύπους συναλλαγών: Απαίτηση, Είσπραξη, Πιστωτική Aπαίτηση, Υποχρέωση, Πληρωμή, Πιστωτική Υποχρέωση.
Μπορείτε να ορίσετε κατηγορίες συναλλαγής σε κάθε συναλλαγή για να εξάγετε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο συναλλαγής "Πώληση με Παρακράτηση" για να καταχωρίσετε εξοφλημένη πώληση με παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 20% π.χ. ΑΠΥ.

Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4

  • Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
  • Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών
  • Εκτύπωση εντύπου Απαίτησης - Υποχρέωσης  
  • Εκτύπωση Αθεώρητης Απόδειξης Είσπραξης - Πληρωμής
 

Αναφορές
Δείτε έτοιμες αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Τζίρους και Υπόλοιπα Πελατών, Τζίρους και Υπόλοιπα Προμηθευτών, 
Πελάτες χωρίς τζίρους τους τελευταίους Μήνες, Τελευταίες παραγγελίες πελατών κ.α.