Διαχείριση Επιχείρησης

ΔΙΑΣ-Επιχείρηση PRO (MS-0400-PRO)

ΔΙΑΣ-Επιχείρηση PRO (MS-0400-PRO)

Πρόγραμμα διαχείρισης και μηχανοργάνωσης επιχείρησης. Στοιχεία πελατών, προμηθευτών, οικονομικές συναλλαγές, κινήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών μέσω ΕΑΦΔΣΣ*, ομαδική αποστολή Φαξ και SMS.

*ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

 

Τι μπορείτε να κάνετε:

Διατηρήστε αρχείο με τα στοιχεία πελατών, προμηθευτών καθώς και πλήρες ιστορικό συναντήσεων, επισκέψεων των πωλητών σας, καθώς και οικονομικών συναλλαγών. Εκδώστε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Παρακολουθήστε τις κινήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών σας καθώς και τα αποθέματα τις αποθήκης σας. Βελτιώστε την υποστήριξη και το μάρκετινγκ της επιχείρησης σας αποστέλλοντας ομαδικά Φαξ και SMS.


Χαρακτηριστικά:

Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.

 
Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.
 
Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.
 
Διαχείριση ιστορικού πελατών/προμηθευτών
Δημιουργήστε συναντήσεις-επισκέψεις με Hμερομηνία συνάντησης, Σκοπό και Έκβαση. Μπορείτε να ορίσετε τα πεδία Σκοπός και Έκβαση να έχουν τις τιμές που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας π.χ ραντεβού πωλητών, εργασίες εγκατάστασης, υπηρεσίες επιδιόρθωσης. κτλ. Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα π.χ. ανά πωλητή, να εκτυπώσετε τις καταστάσεις και να μοιράσετε τα ραντεβού/εργασίες στον καθένα ξεχωριστά.
 
Δυνατότητα αυτόματων περιοδικών χρεώσεων των πελατών
Ορίστε τον πελάτη, την αρχική ημερομηνία χρέωσης, το Τελικό Ποσό και το ποσό ΦΠΑ και την περιοδικότητα της χρέωσης πχ ανά Μήνα. Ξεκινώντας από την αρχική ημερομηνία χρέωσης και κάθε μήνα μία ανεξόφλητη Απαίτηση θα εμφανίζεται στις συναλλαγές του πελάτη και στις αναφορές υπολοίπων. Έτσι ειδοποιήστε για την νέα χρέωση που έχει γίνει στον πελάτη. Βολικό για επιχειρήσεις που δουλεύουν με συνδρομές.
 
Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Καταχωρίστε την ημερομηνία λήξης επιταγών πελατών-προμηθευτών και ρυθμίστε προειδοποίηση για να ενημερωθείτε έγκαιρα.
 
Προϊόντα, Υπηρεσίες
Πλήρης κατάλογος Προϊόντων/Υπηρεσιών με δυνατότητα ομαδοποίησης σε κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία προϊόντος μπορεί να οριστεί και διαφορετικός συντελεστής ΦΠΑ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα προϊόντος για να προσαρμόσετε τον κατάλογο στις ανάγκες σας. Υποστηρίζει φωτογραφίες προϊόντων. Με ένα κλικ δείτε αναφορές για τα συνολικά αποθέματα της αποθήκης, για Έλεγχο χαμηλών αποθεμάτων όπως και για τις κινήσεις (εισαγωγή στην αποθήκη, πωλήσεις, επιστροφές) κάθε προϊόντος μεμονωμένα.
 
Καταχώρηση παραγγελίας με χρήση αναγνώστη αριθμών Barcode (Barcode Scanner)
Άμεση εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) στην παραγγελία με χρήση Barcode scanner. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση περισσότερων του ενός Barcode σε ένα Προϊόν (ή Υπηρεσία) από την καρτέλα του Προϊόντος.
 
Μηχανογραφημένη Τιμολόγηση
Μπορείτε να εκδώσετε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), όπως: Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών), Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών), Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(για Προϊόντα και Υπηρεσίες), Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%), κ.α. 
 
 
Υποστηρίζονται φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Α.
 
Συντελεστές ΦΠΑ
Δυνατότητα για προσθήκη νέων συντελεστών ΦΠΑ για να υποστηρίζονται όλες οι αλλαγές του Κ.Φ.Α.Σ. (Πρώην Κ.Β.Σ.).
 
Προσφορές
Δημιουργία προσφορών με δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή για αποστολή με email σε πελάτες.
Μετατροπή προσφορών σε συναλλαγές: Απαιτήσεις (τιμολόγια ή παραγγελίες) και παραστατικά.
 
Μαζική αποστολή SMS
Μπορείτε να αποστείλετε πεπερασμένο αριθμό SMS (απαιτεί αγορά SMS από αντίστοιχο πάροχο)
 
Μαζική αποστολή φαξ
Μπορείτε να αποστείλετε απεριόριστο αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την υπηρεσία φαξ των Windows.
 
Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4
Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών
Εκτύπωση εντύπου Απαίτησης - Υποχρέωσης
Εκτύπωση Αθεώρητης Απόδειξης Είσπραξης - Πληρωμής
Εκτύπωση φορολογικών παραστατικών (σε ΕΑΦΔΣΣ και σε έντυπη μορφή)
 
Αναφορές
Δείτε έτοιμες αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Τζίρους και Υπόλοιπα Πελατών, Τζίρους και Υπόλοιπα Προμηθευτών, 
Πελάτες χωρίς τζίρους τους τελευταίους Μήνες, Τελευταίες παραγγελίες πελατών, Προϊόντα με χαμηλό υπόλοιπο, Πωλήσεις προϊόντων ανά μήνα, Ετήσια κίνηση ανα πελάτη, Εισπράξεις Πελατών ανά Πωλητή, Υπόλοιπα Πελατών ανά Πωλητή, Μελλοντικές επισκέψεις Πωλητή, κ.α
 
 
 

Τιμή: €369,00