Ελάχιστες Απαιτήσεις λογισμικού ΔΙΑΣ

 
Χαρακτηριστικό Ελάχιστες απαιτήσεις
Συμβατότητα

Λειτουργικό σύστημα Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
32-bit ή 64-bit.

Εγκατάσταση σε USB δίσκο Εξωτερικός φορητός σκληρός δίσκος USB ή USB High Speed Flash disk.
Δικτυακή Εγκατάσταση Ενσύρματο δίκτυο 100Mbit ή γρηγορότερο.
Ενεργοποίηση και Αυτόματες αναβαθμίσεις Σύνδεση στο Internet.
Εκτύπωση Ετικετών και Αναφορών Σύνδεση με εκτυπωτή Α4 Inkjet ή Laser.
Εκτύπωση Εντύπων Σύνδεση με εκτυπωτή Α4 Inkjet ή Laser. Εγκατεστημένο Microsoft Excel 2000, Microsoft Excel 2003 ή Microsoft Excel 2007.
Μαζική αποστολή φαξ Εγκατεστημένη κάρτα fax-modem. Windows XP ή Windows Vista ή Windows 7 ή Windows 8 με ενεργοποιημένη την υπηρεσία φαξ των Windows.
Μαζική Αποστολή SMS Σύνδεση στο Internet και λογαριασμός σε εταιρία παροχής internet SMS. Δεν απαιτείται κινητό τηλέφωνο.
Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) Μηχανισμοί τύπου Α.