Τιμοκατάλογος Λογισμικού ΔΙΑΣ
Λογισμικό για επιχειρήσεις

 

ΔΙΑΣ Πελατολόγιο PRO (MS-0100-PRO) ΔΙΑΣ Συναλλαγές PRO (MS-0200-PRO) ΔΙΑΣ Τιμολόγηση  PRO (MS-0300-PRO) ΔΙΑΣ Επιχείρηση PRO (MS-0400-PRO)
Πακέτο λογισμικού 79 € 160 € 240 € 300 €
Πρόσθετες άδειες χρήσης (MS-SEAT0001)(4) 60 € 60 € 60 € 60 €
Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων (1) 45 €
(MS-0100-PRO-UP12M)
60 €
(MS-0200-PRO-UP12M)
75 €
(MS-0300-PRO-UP12M)
90 €
(MS-0400-PRO-UP12M)
Πακέτο λογισμικού μαζί με Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων
(έκπτωση 30% στο ετήσιο συμβόλαιο)
109 €
(MS-0100-PRO+12M)
200 €
(MS-0200-PRO+12M)
290 €
(MS-0300-PRO+12M)
360 €
(MS-0400-PRO+12M)

Υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης (30’)

29 € 29 € 29 € 29 €
Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Παρουσίασης (60’) 50 € 50 € 50 € 50 €
Υπηρεσία εισαγωγής δεδομένων: Επαφών, Προϊόντων και αποθεμάτων (ανά 15’000 εγγραφές) 50 € 50 € 50 € 50 €
Έκδοση θεωρημένων παραστατικών μέσω Φορολογικού Mηχανισμού Δεν υποστηρίζεται Δεν υποστηρίζεται ΝΑΙ ΝΑΙ
Φορολογικός Mηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) CITIZEN SBOX II (3) για μία (1) θέση εργασίας - - 430 € 430 €
Τεχνική υποστήριξη σε Φορολογικό Mηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ) πέραν της αρχικής εγκατάστασης - - 30 € 30 €
Αλλαγή πακέτου (2) .. σε ΔΙΑΣ Συναλλαγές .. σε ΔΙΑΣ Τιμολόγηση .. σε ΔΙΑΣ Επιχείρηση
Από ΔΙΑΣ Πελατολόγιο .. - 130 €
(MS-0200-PRO-FROM0100)
210 €
(MS-0300-PRO-FROM0100)
270 €
(MS-0400-PRO-FROM0100)
Από ΔΙΑΣ Συναλλαγίες .. - - 130 €
(MS-0300-PRO-FROM0200)
190 €
(MS-0400-PRO-FROM0200)
Από ΔΙΑΣ Τιμολόγηση .. - - - 110 €
(MS-0400-PRO-FROM0300)
Παραγγελία / Αγορά Πακέτου

 
Οι τιμές μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι τιμές δε περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

(1) Οι νέες εκδόσεις λαμβάνονται μέσω internet και εγκαθίστανται  αυτόματα όποτε υπάρχει νεότερη έκδ οση λογισμικού ΔΙΑΣ. Για να λαμβάνετε τις νέες εκδόσεις πρέπει να έχετε αγοράσει Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων. Τα ετήσια συμβόλαια ΔΕΝ είναι υποχρεωτικά και το λογισμικό θα εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς περιορισμούς. Δε θα έχετε όμως τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τις νέες εκδόσεις.
Ενδεχόμενα σφάλματα στη λειτουργία του λογισμικού μπορούν να διορθωθούν μόνο σε επόμενη έκδοση. Για να επωφεληθεί ο Χρήστης από αυτές τις διορθώσεις πρέπει να έχει σε ισχύ το «Ετήσιο Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων».

(2) Εάν έχετε ήδη αγοράσει κάποιο πακέτο λογισμικού της σειράς ΔΙΑΣ και θέλετε να μεταβείτε σε κάποιο άλλο πακέτο λογισμικού της σειράς ΔΙΑΣ, τότε έχετε έκπτωση σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

(3) Η έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών υποστηρίζεται ΜΟΝΟ από τα πακέτα λογισμικού ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση. Δείτε τι περιλαμβάνεται στο κόστος α γο ράς του φορολογικού μηχανισμού.

(4) Η αγορά πρόσθετων αδειών χρήσης δεν ανανεώνει το Συμβόλαιο Νέων Εκδόσεων για οποιοδήποτε πακέτο ΔΙΑΣ.