Ενημερωτικά Δελτία

Ενημερωτικό Δελτίο no.33

2017-11-13 23:54

​Νέα Έκδοση 2.55.00

 • Νέα Αναφορά 'Συγκεντρωτική Κατάσταση Πελατών (Μ.Υ.Φ.) (Από - Έως)'
  Παρέχει πληροφοριακά στοιχεία για διασταύρωση και έλεγχο. Δεν επικοινωνεί ούτε αποστέλλει δεδομένα στο TAXIS.
 • Νέες Αναφορές:
  - Εισπράξεις Πελατών (Από - Έως)
  - Πληρωμές προς Προμηθευτές (Από - Έως)
 • Νέες Μετατροπές:
  - Προσφορά σε Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  - Προσφορά σε Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Προσθήκη Παραστατικών Χωρίς Σήμανση:
  - Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
  - Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • Αναφορά 'Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή'
  προστέθηκαν οι στήλες "Κωδικός προϊόντος" και "Σημειώσεις" προϊόντος
 • Αναφορές 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Πελάτη' και 'Αναλυτικά Υπόλοιπα Προμηθευτή'
  προστέθηκε η στήλη "Κατηγορία Συναλλαγής"
 • Μετατροπές 'Δημιουργία Είσπραξης' και 'Δημιουργία Πληρωμής'
  στο κείμενο της νέας είσπραξης/πληρωμής προστίθεται κείμενο 'Αφορά την Απαίτηση/Υποχρέωση με Ημ/νία: ηη/μ/εεεε', όπου ηη/μ/εεεε η ημερομηνία δημιουργίας της Απαίτησης/Υποχρέωσης
 • 'Στοιχεία Επιχείρησης'
  προστέθηκε το πεδίο "Τράπεζα / Αριθμός Λογαριασμού". Εφόσον είναι συμπληρωμένο μπορείτε να επιλέξετε τα παραστατικά στα οποία θα εμφανίζεται στο αντίστοιχο έντυπο. 
Πώς μπορώ να δω ποιο πακέτο και ποια έκδοση ΔΙΑΣ χρησιμοποιώ;
 
Στον τίτλο του κύριου παραθύρου του ΔΙΑΣ μπορείτε να δείτε το πακέτο καθώς και τον αριθμό έκδοσης που χρησιμοποιείτε. π.χ. ΔΙΑΣ Συναλλαγές, έκδοση 2.54.01.
 
Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε Major και Minor...


Πώς μπορώ να δω ποιο πακέτο και ποια έκδοση ΔΙΑΣ χρησιμοποιώ;

Στον τίτλο του κύριου παραθύρου του ΔΙΑΣ μπορείτε να δείτε το πακέτο καθώς και τον αριθμό έκδοσης που χρησιμοποιείτε. π.χ. ΔΙΑΣ Συναλλαγές, έκδοση 2.54.01. Οι εκδόσεις του ΔΙΑΣ διαχωρίζονται σε Major και Minor...
Διαβάστε περισσόττερα

Ενημερωτικό Δελτίο no.32

2014-09-07 16:31

Νέα Έκδοση 2.54

 
Χειρόγραφα παραστατικά 
Καταργείται η αντίστοιχη ομάδα και όλα τα χειρόγραφα παραστατικά έχουν πλέον ενσωματωθεί στην ομάδα «Απλές Συναλλαγές». Απλοποιείται ο τρόπος χρήσης τους και καταργείται η υποχρεωτική σύνδεση με σειρά.  
 
Αντί αυτού υπάρχει η δυνατότητα ορισμού δημιουργίας του χειρόγραφου παραστατικού με αυτόματη αρίθμηση. Δείτε περισσότερα εδώ στην παράγραφο Εισαγωγές με αυτόμ. Αρίθμηση
 
Καρτέλα επαφής, πεδία: 'Περιοχή', 'Χώρα', 'T.K.'  
Τα πλαίσια συμπλήρωσης κειμένου έχουν αντικατασταθεί με πλαίσια αυτόματης αναζήτησης και συμπλήρωσης κειμένου από τις υπάρχουσες καταχωρημένες τιμές του εκάστοτε πεδίου.  
 

Έχω εκδώσει τιμολόγιο επί πιστώσει και ο πελάτης μου το εξόφλησε μετά από ημέρες. Όταν προσπάθησα να αλλάξω την κατάσταση του τιμολογίου σε «εξοφλημένο» το ΔΙΑΣ δεν το επέτρεψε. Τι πρέπει να κάνω έτσι ώστε να αντιληφθεί το σύστημα ότι έλαβα τα χρήματα;

 
Η δυνατότητα τροποποίησης εκ των υστέρων ενός παραστατικού που έχει εκδοθεί ήδη είναι παράνομη και εσφαλμένη όσον αφορά την διαχείριση του ιστορικού συναλλαγών του πελάτη.  
Η εξόφληση όλου ή μέρους του ποσού πρέπει να καταχωρείται την χρονική στιγμή που πραγματοποιείται.  
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.31

2014-04-17 13:08

Νέα Έκδοση 2.53

 
Νέα αναφορά Τζίρος ανά Κατασκευαστή
Ο τζίρος προϊόντων ανά κατασκευαστή που πουλήθηκαν σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
 
Νέα αναφορά Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή
Πωλήσεις προϊόντων ανά Κατασκευαστή για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.  
 

Το παραστατικό εκδόθηκε στο ΔΙΑΣ αλλά δεν εκτυπώθηκε στην χαρτοταινία του Φορολογικού Μηχανισμού; Πώς μπορώ να το επανεκδώσω;

 
Επιλέξτε την συναλλαγή με το πρόβλημα εκτύπωσης και από την καρτέλα του παραστατικού επιλέξτε "Σχετικές Εργασίες > Αντιμετώπιση προβλήματος εκτύπωσης παραστατικού" και ακολουθήστε τις οδηγίες στο παράθυρο που εμφανίζεται.
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.30

2014-03-21 15:52

Ορισμός Kανόνων Ελέγχου Σήμανσης

 
Για να χρησιμοποιήσετε ορθά έναν νέο παραστατικό που εκδίδεται με Σήμανση από Φορολογικό Μηχανισμό (ΕΑΦΔΣΣ), πρέπει προηγουμένως να οριστεί Κανόνας Ελέγχου Σήμανσης για το συγκεκριμένο παραστατικό έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί από το λογισμικό του ΕΑΦΔΣΣ.
 
Συγκεκριμένα για το Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων) που ενσωματώθηκε στην τελευταία έκδοση 2.52 πρέπει να ορίσετε τον ίδιο Κανόνα Ελέγχου Σήμανσης που χρησιμοποιείτε και στα υπόλοιπα παραστατικά που εκδίδονται με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ.
 
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ > Κανόνες Ελέγχου Σήμανσης’. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέξτε το 
Τ.Π. (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ - Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων) και στην στήλη ‘Κανόνας Σήμανσης’ πληκτρολογήστε (ή αντιγράψτε και επικολλήστε) το κείμενο που είναι καταχωρημένο και στους υπόλοιπους τύπους Συναλλαγής.

Ενημερωτικό Δελτίο no.29

2014-03-19 12:22

Νέα Έκδοση 2.52

 
Μετονομασία των Oμάδων καί των Τύπων Συναλλαγών
 
Η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Αθεώρητα)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Χωρίς Σήμανση)' και η ομάδα συναλλαγών 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Μηχανογραφημένα Παραστατικά (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', αντίστοιχα.
 
Το 'Τ.Π.Υ. (Αθεώρητα)' μετονομάστηκε σε 'Τ.Π.Υ. (Χωρίς Σήμανση)', το 'Δ.Α (ΕΑΦΔΣΣ)' μετονομάστηκε σε 'Δ.Α (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ)', κοκ.
 
Νέο παραστατικό με Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Σήμανση ΕΑΦΔΣΣ Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων)
  Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
 
Ακύρωση παραστατικού με Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.),  για την Ακύρωση παραστατικού πλέον χρησιμοποιείται το Π.Τ. - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Επιλέξτε το παραστατικό προς ακύρωση και την μετατροπή 'Ακύρωση παραστατικού με ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ' από το εικονίδιο Μετατροπές.
 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

 
Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να περιέχουν τα μενού του λογισμικού μόνο ότι χρειάζεστε. Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Τύποι Συναλλαγών".
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.28

2014-02-24 11:57

Νέα Έκδοση 2.51

 
Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποια παραστατικά μπορούν πλέον να εκδίδονται Αθεώρητα, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σημαντικό: Είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας ή/και τον φοροτεχνικό σας σύμβουλο σχετικά με την εφαρμογή των τελευταίων αλλαγών.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
 • Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο)
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)- (Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων Αθεώρητο)
  Λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π.Υ.-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Αθεώρητο) 
 

Πως μπορώ να απενεργοποιήσω τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιώ;

 
Υπάρχει η δυνατότητα να απενεργοποιήσετε τους τύπους συναλλαγών που δε χρησιμοποιείτε έτσι ώστε να περιέχουν τα μενού του λογισμικού μόνο ότι χρειάζεστε. Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Τύποι Συναλλαγών".
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.27

2014-02-07 13:27

Νέα Έκδοση 2.50

 
Βελτιστοποίηση στην καταχώρηση παραγγελίας (στα πακέτα ΔΙΑΣ Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Επιλογή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας)’ κάντε διπλό κλικ σε Προϊόν (ή Υπηρεσία) για να το εισάγετε στην παραγγελία. Το παράθυρο παραμένει ανοιχτό και μετά την εισαγωγή έτσι ώστε να εντοπίσετε και να καταχωρήσετε το επόμενο προϊόν στην παραγγελία χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το παράθυρο ξανά. Επιπλέον πριν την εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) μπορείτε να ορίσετε την Ποσότητα.
 
Καταχώρηση παραγγελίας με χρήση Barcode Scanner (μόνο στο ΔΙΑΣ Επιχείρηση)
 
Στο παράθυρο ‘Ανάλυση Παραγγελίας’ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο Barcode για άμεση εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) στην παραγγελία με χρήση Barcode scanner. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση περισσότερων του ενός Barcode σε ένα Προϊόν (ή Υπηρεσία) από την καρτέλα του Προϊόντος.
 

Χρειάζονται προ-εκτυπωμένα έντυπα για τα μηχανογραφημένα παραστατικά;

 
Δεν απαιτούνται προ-εκτυπωμένα έντυπα για την έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών. Το ΔΙΑΣ χρησιμοποιεί δικές του φόρμες παραστατικών γενικής χρήσης τα οποία τηρούν όλες τις προδιαγραφές του ΚΒΣ.
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.26

2014-01-17 11:15

Νέα Έκδοση 2.49

 
Διορθώσεις σχετικά με τις στρογγυλοποιήσεις του ΦΠΑ για μικρά ποσά.
 

Τι είναι οι Μετατροπές; Πώς χρησιμοποιούνται

 
Η λειτουργία των μετατροπών είναι εργαλείο παραγωγικότητας που μειώνει δραστικά τον χρόνο καταχώρησης νέων συναλλαγών. Οι μετατροπές μπορούν να εφαρμοστούν στις Προσφορές, Πωλήσεις και Αγορές.
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.24

2013-12-03 11:43

Νέα Έκδοση 2.48

Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
 • Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αθεώρητο 
 
Τ.Π.Υ. (Αθεώρητο)
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης. Τ.Π.Υ. με ποσά μεγαλύτερα από 300 ευρώ ετησίως υποχρεούνται να έχουν παρακράτηση η οποία είναι 20%. Επίσης κάθε Τ.Π.Υ. μπορεί να έχει παρακράτηση ανεξαρτήτως του ποσού.
 
Μετονομασία Χειρόγραφων Παραστατικών κατά ΓΓΠΣ
Έγινε μετονομασία των Χειρόγραφων Παραστατικών έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η ονοματολογία που χρησιμοποιεί η ΓΓΠΣ. Παράδειγμα: το Πιστωτικό ΤΙΜ (Χειρόγραφο) μετονομαστηκε σε Π.Τ (Χειρόγραφο)
 
Α.Π.Υ. (Χειρόγραφο)
Προστέθηκε δυνατότητα ορισμού του ποσοστού παρακράτησης.
 
Απλή Συναλλαγή 'Υποχρέωση'
Προστέθηκε δυνατότητα εκτύπωσης εντύπων 'Υποχρέωση Απλό' και 'Υποχρέωση Αναλυτικό'.
 
Αναφορά 'Αποθέματα'
Προστέθηκε στήλη Συνολική Αξία στην οποία εμφανίζεται το συνολικό κόστος των Αποθεμάτων ανα Προϊόν σύμφωνα με την τρέχουσα τιμή πώλησης του Προϊόντος.
 

Πώς μπορώ να φιλτράρω τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει;

Με την χρήση φίλτρων μπορείτε να κρύψετε τις εγγραφές που δεν σας ενδιαφέρουν και να δουλέψετε μόνο σε ένα υποσύνολο τους (π.χ. πελάτες που η έδρα τους είναι η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, πελάτες με επάγγελμα ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, κοκ.)
 

Ενημερωτικό Δελτίο no.23

2013-07-08 11:10

Νέα Έκδοση 2.47

Αθεώρητα (Χωρίς Σήμανση) Μηχανογραφημένα παραστατικά
 
Βάση του νέου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.), κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν πλέον την δυνατότητα να εκδίδουν Αθεώρητα παραστατικά είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφημένα χωρίς Σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
 
Σε αυτή την έκδοση του ΔΙΑΣ έχουν προστεθεί:
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) Αθεώρητο 
 • Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Αθεώρητο 
Μέχρι την προηγούμενη έκδοση είναι διαθέσιμα:
 • Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) Αθεώρητο 
 
Συντελεστές ΦΠΑ
Προστέθηκε δυνατότητα προεπιλογής του συντελεστή ΦΠΑ που χρησιμοποιείτε περισσότερο στην επιχείρηση σας.
 
Συντελεστής ΦΠΑ Προϊόντος/Υπηρεσίας
Ο συντελεστής ΦΠΑ του προϊόντος/υπηρεσίας ορίζεται πλέον στην καρτέλα του προϊόντος/υπηρεσίας και ΟΧΙ στην κατηγορία του προϊόντος/υπηρεσίας όπου ορίζονταν μέχρι τώρα. 
 
 

Κάθε πότε πρέπει να δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων;


Το κάθε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων (backup) περιλαμβάνει όλες τις καταχωρήσεις που έχουν γίνει από την πρώτη καταχώρηση μέχρι την χρονική στιγμή που δημιουργείται. Η συχνότητα δημιουργίας των backup καθώς και η διατήρηση τους είναι  απόφαση του χρήστη και εξαρτάται από την συχνότητα και τον όγκο καταχώρισης των δεδομένων.
 
Αν καταχωρείτε τακτικά υψηλό όγκο δεδομένων ενδείκνυται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ανά μικρά χρονικά διαστήματα πχ. καθημερινά. Για οποιαδήποτε συχνότητα και όγκο δεδομένων συνιστούμε να δημιουργείτε τουλάχιστον ένα αντίγραφο ασφαλείας την εβδομάδα και να διατηρείτε αντίγραφα βάθους τουλάχιστον ενός έτους.