Ενδεικτικό Πελατολόγιο

Η σελίδα αυτή θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

Αν είστε πελάτης του ΔΙΑΣ και θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας σε αυτή τη σελίδα, στείλτε μας email με:

  • την επωνυμία,
  • την επαγγελματική κατηγορία,
  • τη διεύθυνση της ιστοσελίδας σας (αν υπάρχει) και
  • το λογότυπο σε διαστάσεις 200x100 pixels