Μηχανογραφημένα παραστατικά που υποστηρίζει το λογισμικό

 
Με Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ
 
 • T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • ΔΕΛΤ.ΠΟΣ.ΠΑΡ. - ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
 • Α.ΕΠΙΣΤΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 • Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 • Α.Λ.Π.-Δ.Α. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) - (Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων)
  λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών) 
 • Τ.Π.Υ.-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  (για Προϊόντα και Υπηρεσίες)
 • Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%)
 • ΤΙΜ.ΑΓ.ΙΔΙΩΤ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ)
  (με χαρτόσημο 3,6%)
 • ΕΙΔ.ΑΚ.ΣΤ. - ΕΙΔΙΚΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ

Χωρίς Σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ (Αθεώρητα)

 •  
 • T.Π.Υ-Ε. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
 • Α.ΕΠΙΣΤΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
 • Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών)
  προκύπτει από Δ.Α.
 • Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών) - (Αξία ΚΑΙ Κίνηση Αποθεμάτων)
  λειτουργεί όπως το πρώην ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών)
 • Τ.Π.Υ.-Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχής Υπηρεσιών) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
 • Α.ΑΥΤΟΠΑΡ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
 • Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
  (για Προϊόντα και Υπηρεσίες)
 • Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
 • Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%)
 • Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%)