Όλα τα Προΐόντα

ΔΙΑΣ-Πελατολόγιο PRO (MS-0100-PRO)

ΔΙΑΣ-Πελατολόγιο PRO (MS-0100-PRO)

Πρόγραμμα διαχείρισης Πελατολογίου. Αρχείο πελατών-προμηθευτών και λοιπών επαφών, εκτύπωση αυτοκόλλητων ετικέτων σε χαρτί Α4, μαζική αποστολή Φαξ και SMS.

Τι μπορείτε να κάνετε:

Για να γνωρίζετε το πελατολόγιό σας και να έχετε συγκεντρωμένα τα στοιχεία τους. Εκτυπώστε αυτοκόλλητες ετικέτες σε χαρτί Α4 και επικοινωνήστε με τους πελάτες αποστέλλοντας μαζικά Φαξ και SMS.

 

Χαρακτηριστικά:
 
Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.

 

Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.

Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.

Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.

Μαζική αποστολή SMS
Μπορείτε να αποστείλετε πεπερασμένο αριθμό SMS (απαιτεί αγορά SMS από αντίστοιχο πάροχο)

Μαζική αποστολή φαξ
Μπορείτε να αποστείλετε απεριόριστο αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την υπηρεσία φαξ των Windows.

Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4

 • Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
 • Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών

 

Κάντε Donwload τώρα το ΔΩΡΕΑΝ πακέτο ΔΙΑ Σ-Πελατολόγιο BASIC (dias_setup_ms0100.exe) και καταχωρήστε το Πελατολόγιο σας

Απαιτήσεις Η/Υ
Τιμοκατάλογος
Συγκριτικός Πίνακας Χαρακτηριστικών

 

Τιμή: €97,17

ΔΙΑΣ-Συναλλαγές PRO (MS-0200-PRO)

ΔΙΑΣ-Συναλλαγές PRO (MS-0200-PRO)

Πρόγραμμα διαχείρισης Συναλλαγών. Αρχείο πελατών-προμηθευτών, οικονομικές συναλλαγές, οικονομικές αναφορές: τζίροι, υπόλοιπα, έσοδα-έξοδα.

 

Τι μπορείτε να κάνετε:

Διατηρήστε ιστορικό των οικονομικών σας συναλλαγών με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας και παρακολουθήστε τα υπόλοιπα, τους τζίρους και διάφορα στατιστικά στοιχεία.

Χαρακτηριστικά:

Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.
Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.
 
Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.
 
Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Καταχωρίστε την ημερομηνία λήξης επιταγών πελατών-προμηθευτών και ρυθμίστε προειδοποίηση για να ενημερωθείτε έγκαιρα.
 

Συναλλαγές
Δείτε το αναλυτικό ιστορικό όλων των Πωλήσεων - Αγορών, αλλά και μεμονωμένα το ιστορικό συναλλαγών κάθε πελάτη ή προμηθευτή καθώς και το προοδευτικό υπόλοιπο από την καρτέλα συναλλαγών.

Καταχωρήστε τύπους συναλλαγών: Απαίτηση, Είσπραξη, Πιστωτική Aπαίτηση, Υποχρέωση, Πληρωμή, Πιστωτική Υποχρέωση.
Μπορείτε να ορίσετε κατηγορίες συναλλαγής σε κάθε συναλλαγή για να εξάγετε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία.

Χρησιμοποιήστε τον τύπο συναλλαγής "Πώληση με Παρακράτηση" για να καταχωρίσετε εξοφλημένη πώληση με παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 20% π.χ. ΑΠΥ.

Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4

 • Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
 • Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών
 • Εκτύπωση εντύπου Απαίτησης - Υποχρέωσης  
 • Εκτύπωση Αθεώρητης Απόδειξης Είσπραξης - Πληρωμής
 

Αναφορές
Δείτε έτοιμες αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Τζίρους και Υπόλοιπα Πελατών, Τζίρους και Υπόλοιπα Προμηθευτών, 
Πελάτες χωρίς τζίρους τους τελευταίους Μήνες, Τελευταίες παραγγελίες πελατών κ.α.
 

 

 

Τιμή: €196,80

ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση PRO (MS-0300-PRO)

ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση PRO (MS-0300-PRO)

Πρόγραμμα Εμπορικής Διαχείρισης. Καταχώρηση προϊόντων, αποθέματα, οικονομικές συναλλαγές, έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών μέσω ΕΑΦΔΣΣ*.

*ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

 

Τι μπορείτε να κάνετε:

Καταχωρήστε τα Προϊόντα ή/και τις Υπηρεσίες σας και διατηρήστε ιστορικό των οικονομικών σας συναλλαγών και εκδώστε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Παρακολουθήστε τις κινήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών σας καθώς και τα αποθέματα τις αποθήκης σας.

Χαρακτηριστικά:
 
Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.
 
Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.
 
Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.
 
Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Καταχωρίστε την ημερομηνία λήξης επιταγών πελατών-προμηθευτών και ρυθμίστε προειδοποίηση για να ενημερωθείτε έγκαιρα.
 

Προϊόντα, Υπηρεσίες
Πλήρης κατάλογος Προϊόντων/Υπηρεσιών με δυνατότητα ομαδοποίησης σε κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία προϊόντος μπορεί να οριστεί και διαφορετικός συντελεστής ΦΠΑ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα προϊόντος για να προσαρμόσετε τον κατάλογο στις ανάγκες σας. Υποστηρίζει φωτογραφίες προϊόντων. Με ένα κλικ δείτε αναφορές για τα συνολικά αποθέματα της αποθήκης, για Έλεγχο χαμηλών αποθεμάτων όπως και για τις κινήσεις (εισαγωγή στην αποθήκη, πωλήσεις, επιστροφές) κάθε προϊόντος μεμονωμένα.

Τιμολόγηση μέσω Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)
Μπορείτε να εκδώσετε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), όπως: Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών), Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών), Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (για Προϊόντα και Υπηρεσίες), Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%), κ.α.

 

Υποστηρίζονται φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Α.

Συντελεστές ΦΠΑ
Δυνατότητα για προσθήκη νέων συντελεστών ΦΠΑ για να υποστηρίζονται όλες οι αλλαγές του Κ.Φ.Α.Σ. (Πρώην Κ.Β.Σ.).
 
Προσφορές

Δημιουργία προσφορών με δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή για αποστολή με email σε πελάτες.
Μετατροπή προσφορών σε συναλλαγές: Απαιτήσεις (τιμολόγια ή παραγγελίες) και παραστατικά.

 

Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4

 • Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
 • Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών
 • Εκτύπωση εντύπου Απαίτησης - Υποχρέωσης
 • Εκτύπωση Αθεώρητης Απόδειξης Είσπραξης - Πληρωμής
 • Εκτύπωση φορολογικών παραστατικών (σε ΕΑΦΔΣΣ και σε έντυπη μορφή)
Αναφορές
Δείτε έτοιμες αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Τζίρους και Υπόλοιπα Πελατών, Τζίρους και Υπόλοιπα Προμηθευτών, 
Πελάτες χωρίς τζίρους τους τελευταίους Μήνες, Τελευταίες παραγγελίες πελατών, Προϊόντα με χαμηλό υπόλοιπο, Πωλήσεις προϊόντων ανά μήνα, Ετήσια κίνηση ανα πελάτη, κ.α.
 

 

Τιμή: €295,20

ΔΙΑΣ-Επιχείρηση PRO (MS-0400-PRO)

ΔΙΑΣ-Επιχείρηση PRO (MS-0400-PRO)

Πρόγραμμα διαχείρισης και μηχανοργάνωσης επιχείρησης. Στοιχεία πελατών, προμηθευτών, οικονομικές συναλλαγές, κινήσεις προϊόντων/υπηρεσιών, έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών μέσω ΕΑΦΔΣΣ*, ομαδική αποστολή Φαξ και SMS.

*ο Φορολογικός Μηχανισμός (ΕΑΦΔΣΣ) ΔΕΝ περιλαμβάνεται.

 

Τι μπορείτε να κάνετε:

Διατηρήστε αρχείο με τα στοιχεία πελατών, προμηθευτών καθώς και πλήρες ιστορικό συναντήσεων, επισκέψεων των πωλητών σας, καθώς και οικονομικών συναλλαγών. Εκδώστε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ). Παρακολουθήστε τις κινήσεις των προϊόντων/υπηρεσιών σας καθώς και τα αποθέματα τις αποθήκης σας. Βελτιώστε την υποστήριξη και το μάρκετινγκ της επιχείρησης σας αποστέλλοντας ομαδικά Φαξ και SMS.


Χαρακτηριστικά:

Διαχείριση Επαφών
Περιλαμβάνει ευρετήρια πελατών, προμηθευτών αλλά και ευρετήρια άλλων ειδών επαφών όπως: ανταγωνιστών, πιθανών πελατών, ανενεργών πελατών, κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα πελατών-προμηθευτών για να προσαρμόσετε τα ευρετήρια στις ανάγκες σας.

 
Μπορείτε να εφαρμόσετε πολλαπλά φίλτρα για να δουλέψετε σε ένα υποσύνολο του πελατολογίου σας. Γρήγορη ανεύρεση πελατών, πληκτρολογώντας κάποιο από τα στοιχεία τους.
 
Δικαιώματα Χρηστών
Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης στις επιμέρους λειτουργίας του προγράμματος για κάθε χρήστη. Έτσι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας και περιορίζονται οι εσφαλμένες καταχωρήσεις. πχ η γραμματεία της επιχείρησης να μην έχει δικαίωμα διαγραφής πελατών.
 
Διαχείριση ιστορικού πελατών/προμηθευτών
Δημιουργήστε συναντήσεις-επισκέψεις με Hμερομηνία συνάντησης, Σκοπό και Έκβαση. Μπορείτε να ορίσετε τα πεδία Σκοπός και Έκβαση να έχουν τις τιμές που εξυπηρετούν τις ανάγκες σας π.χ ραντεβού πωλητών, εργασίες εγκατάστασης, υπηρεσίες επιδιόρθωσης. κτλ. Μπορείτε να εφαρμόσετε φίλτρα π.χ. ανά πωλητή, να εκτυπώσετε τις καταστάσεις και να μοιράσετε τα ραντεβού/εργασίες στον καθένα ξεχωριστά.
 
Δυνατότητα αυτόματων περιοδικών χρεώσεων των πελατών
Ορίστε τον πελάτη, την αρχική ημερομηνία χρέωσης, το Τελικό Ποσό και το ποσό ΦΠΑ και την περιοδικότητα της χρέωσης πχ ανά Μήνα. Ξεκινώντας από την αρχική ημερομηνία χρέωσης και κάθε μήνα μία ανεξόφλητη Απαίτηση θα εμφανίζεται στις συναλλαγές του πελάτη και στις αναφορές υπολοίπων. Έτσι ειδοποιήστε για την νέα χρέωση που έχει γίνει στον πελάτη. Βολικό για επιχειρήσεις που δουλεύουν με συνδρομές.
 
Υπενθυμίσεις
Ορίστε γενικές υπενθυμίσεις αλλά αναθέστε υπενθυμίσεις σε κάθε πελάτη ξεχωριστά.
Καταχωρίστε την ημερομηνία λήξης επιταγών πελατών-προμηθευτών και ρυθμίστε προειδοποίηση για να ενημερωθείτε έγκαιρα.
 
Προϊόντα, Υπηρεσίες
Πλήρης κατάλογος Προϊόντων/Υπηρεσιών με δυνατότητα ομαδοποίησης σε κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία προϊόντος μπορεί να οριστεί και διαφορετικός συντελεστής ΦΠΑ. Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των πεδίων στην καρτέλα προϊόντος για να προσαρμόσετε τον κατάλογο στις ανάγκες σας. Υποστηρίζει φωτογραφίες προϊόντων. Με ένα κλικ δείτε αναφορές για τα συνολικά αποθέματα της αποθήκης, για Έλεγχο χαμηλών αποθεμάτων όπως και για τις κινήσεις (εισαγωγή στην αποθήκη, πωλήσεις, επιστροφές) κάθε προϊόντος μεμονωμένα.
 
Καταχώρηση παραγγελίας με χρήση αναγνώστη αριθμών Barcode (Barcode Scanner)
Άμεση εισαγωγή Προϊόντος (ή Υπηρεσίας) στην παραγγελία με χρήση Barcode scanner. Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αντιστοίχιση περισσότερων του ενός Barcode σε ένα Προϊόν (ή Υπηρεσία) από την καρτέλα του Προϊόντος.
 
Μηχανογραφημένη Τιμολόγηση
Μπορείτε να εκδώσετε μηχανογραφημένα παραστατικά με χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ), όπως: Δ.Α - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Τ.Π. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πώληση Αγαθών), Τ.Π.Υ. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Παροχή Υπηρεσιών), Π.Τ - ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
(για Προϊόντα και Υπηρεσίες), Α.Λ.Π. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, Α.Π.Υ. - ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (με παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) 20%), κ.α. 
 
 
Υποστηρίζονται φορολογικοί μηχανισμοί τύπου Α.
 
Συντελεστές ΦΠΑ
Δυνατότητα για προσθήκη νέων συντελεστών ΦΠΑ για να υποστηρίζονται όλες οι αλλαγές του Κ.Φ.Α.Σ. (Πρώην Κ.Β.Σ.).
 
Προσφορές
Δημιουργία προσφορών με δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή για αποστολή με email σε πελάτες.
Μετατροπή προσφορών σε συναλλαγές: Απαιτήσεις (τιμολόγια ή παραγγελίες) και παραστατικά.
 
Μαζική αποστολή SMS
Μπορείτε να αποστείλετε πεπερασμένο αριθμό SMS (απαιτεί αγορά SMS από αντίστοιχο πάροχο)
 
Μαζική αποστολή φαξ
Μπορείτε να αποστείλετε απεριόριστο αριθμό φαξ χρησιμοποιώντας την υπηρεσία φαξ των Windows.
 
Εκτυπώσεις σε χαρτί Α4
Επιλέξτε τα πεδία των ευρετηρίων πελατών-προμηθευτών που θέλετε να εκτυπωθούν.
Επιλέξτε κάποιο από τα έτοιμα σετ αυτοκόλλητων ετικετών
Εκτύπωση εντύπου Απαίτησης - Υποχρέωσης
Εκτύπωση Αθεώρητης Απόδειξης Είσπραξης - Πληρωμής
Εκτύπωση φορολογικών παραστατικών (σε ΕΑΦΔΣΣ και σε έντυπη μορφή)
 
Αναφορές
Δείτε έτοιμες αναφορές Εσόδων/Εξόδων, Τζίρους και Υπόλοιπα Πελατών, Τζίρους και Υπόλοιπα Προμηθευτών, 
Πελάτες χωρίς τζίρους τους τελευταίους Μήνες, Τελευταίες παραγγελίες πελατών, Προϊόντα με χαμηλό υπόλοιπο, Πωλήσεις προϊόντων ανά μήνα, Ετήσια κίνηση ανα πελάτη, Εισπράξεις Πελατών ανά Πωλητή, Υπόλοιπα Πελατών ανά Πωλητή, Μελλοντικές επισκέψεις Πωλητή, κ.α
 
 
 

Τιμή: €369,00

Ετήσια συνδρομή τηλεφωνικής υποστήριξης (MS-PHONE0001)

Ετήσια συνδρομή τηλεφωνικής υποστήριξης (MS-PHONE0001)

Ετήσια συνδρομή τηλεφωνικής υποστήριξης για τα πακέτα της σειράς λογισμικού ΔΙΑΣ: ΔΙΑΣ-Πελατολόγιο, ΔΙΑΣ-Συναλλαγές, ΔΙΑΣ-Προϊόντα, ΔΙΑΣ-Επιχείρηση.

Προϋποθέτει την αγορά ενός από τα πακέτα ΔΙΑΣ.

Υποστήριξη σχετικά με την εγκατάσταση και λειτουργία του λογισμικού στους υπολογιστές της εταιρίας σας, σχετικά με την χρήση των επιμέρους χαρακτηριστικών του και απαντήσεις σε ερωτήματα σας.

Μπορείτε να κάνετε την αγορά μέσω ShareIT [Δείτε τα πλεονεκτήματα]


[Άλλοι Τρόποι Πληρωμής]

Τιμή: €73,80