Αντιμετώπιση προβλημάτων

Φίλτρα σε πεδία ημερομηνίας

2013-01-14 17:24
Έκδοση 2.00 Πρόβλημα: Όταν γίνεται προσθήκη φίλτρου εύρους ημερομηνίας σε πεδίο ημερομηνίας εμφανίζεται μύνημα λάθους και το φίλτρο ΔΕΝ εφαρμόζεται. Αντιμετώπιση:   Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07    

3ο δεκαδικό στα έντυπα προσφορών και απαιτήσεων excel

2013-01-14 17:18
Έκδοση 2.05 Πρόβλημα: Αν η τιμή προϊόντος έχει περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία, στην εκτύπωση excel η στήλη "τιμή μονάδας" στογγυλοποιεί σε 2 δεκαδικά Αντιμετώπιση:   Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.06    

Σφάλμα #5423 όταν κλείνουν τα παράθυρα προϊόντων.

2013-01-14 17:15
Έκδοση 2.06 Πρόβλημα: Αν ανοίξουμε τα παράθυρα «Προϊόντα > Καρτέλα Προϊόντος > Κινήσεις» και  κλείσουν με την αντίστροφη σειρά εμφανίζεται σφάλμα #5423. Αντιμετώπιση: Επανεκκινήστε το...

Σφάλμα διαγραφής Προσφοράς / Συναλλαγής

2013-01-14 17:06
Έκδοση 2.06 Πρόβλημα: Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετατροπών για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή, τότε δεν είναι δυνατή η διαγραφή της αρχικής συναλλαγής. Για παράδειγμα αν επιλέξετε "δημιουργία απαίτησης από προσφορά", τότε δε θα μπορείτε να σβήσετε την...

Μηδενική ποσότητα στις συναλλαγές Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων

2013-01-14 17:02
Έκδοση 2.07 Πρόβλημα: Πρόβλημα στην ανάλυση συναλλαγών για Διάφορες Πωλήσεις και Διάφορες Αγορές: Αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μία νέα συναλλαγή Διαφόρων Αγορών ή Διαφόρων Πωλήσεων εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Στις υπάρχουσες εγγραφές οι ποσότητες των...

Error:#652: FindNextNumber Υπερχείλιση

2013-01-14 16:59
Έκδοση 2.08 Πρόβλημα: Κατά την εισαγωγή νέας συναλλαγής μπορεί να εμφανιστεί το "Error:#652: FindNextNumber Υπερχείλιση".  Αντιμετώπιση: (μέχρι να βγεί η έκδοση 2.09) Το πρόβλημα προκύπτει αν υπάρχουν συναλλαγές με αριθμό...

Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα είδη της παραγγελίας

2013-01-14 16:56
Έκδοση 2.10 Πρόβλημα: Αν μεταβείτε στην τελευταία συναλλαγή του παραθύρου πωλήσεων ή αγορών και από την καρτέλα συναλλαγής επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να...

Στα Windows 7 σε κάθε εκκίνηση του λογισμικού εμφανίζεται μήνυμα για τροποποίηση των τοπικών ρυθμίσεων της ημερομηνίας, παρόλο που οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

2013-01-14 16:51
Έκδοση 2.15 Πρόβλημα: Κάθε φορά που εκκινείτε το λογισμικό εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας δεν είναι ορισμένες στα ελληνικά. Βρέθηκε ότι η μορφή της Σύντομης ημερομηνίας (Short date) στο σύστημα σας είναι (M/d/yyyy) ενώ για...

Όταν προσπαθώ να εκτυπώσω οποιοδήποτε έντυπο εμφανίζεται σφάλμα "error loading midas.dll". Τι πρέπει να κάνω;

2013-01-14 10:50
Windows XP   Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Βοήθεια > Τεχνική Υποστήριξη > Fix MidasDLL’. Αν η λειτουργία έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία θα πρέπει να δείτε στην οθόνη διάλογο με μήνυμα ‘DllRegisterServer in .. \Dias\midas.dll succeeded.’   Σε περίπτωση που δεν...

Κατά την εκκίνηση του ΔΙΑΣ εμφανίζεται μήνυμα "#0159: Unable to create TAdoConnection" και δεν μπορώ να εισέλθω στο πρόγραμμα. Τι πρέπει να κάνω;

2012-10-10 12:32
(Error creating object.  Please verify that the Microsoft Data Access Components 2.1 (or later) have been properly installed) Η έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε έχει εγκατεστημένα στοιχεία (MDAC Components) που: είναι παλαιότερη έκδοση από την απαιτούμενη είναι...