Υπηρεσία εισαγωγής δεδομένων: Επαφών, Προϊόντων και αποθεμάτων (ανά 15’000 εγγραφές)  50 €

 
H Τεχνική ομάδα της DiasSoftware μπορεί να εισάγει τα δεδομένα σας (Επαφές, Προϊόντα/Υπηρεσίες και Αποθέματα προϊόντων) στο πακέτο ΔΙΑΣ που χρησιμοποιείτε ή προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε. Η υπηρεσία ισχύει για 15.000 εγγραφές συνολικά.
 
Προαπαιτείται η παροχή των δεδομένων σε μορφή Excel που θα σας υποδείξει το τεχνικό τμήμα κατόπιν συνεννόησης. Όλα τα δεδομένα πρέπει να περιέχονται σε ένα (1) ενιαίο αρχείο Excel.
 
Η υπηρεσία προπληρώνεται.
 
 
Επιλέξτε το Υπηρεσία εισαγωγής δεδομένων: Επαφών, Προϊόντων και αποθεμάτων (ανά 15’000 εγγραφές) (MS-DIAS-IMPORT-DATA).