Ρυθμίσεις για χρήση Φορολογικού Μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ)

Για να είναι δυνατή η έκδοση μηχανογραφημένων παραστατικών με χρήση φορολογικού μηχανισμού πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις τόσο στα πακέτα ΔΙΑΣ (μόνο στα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση και ΔΙΑΣ-Επιχείρηση) όσο και στο συνοδευτικό λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού. Οι παρακάτω οδηγίες προυποθέτουν ότι είναι εγκαταστημένα κάποιο από τα πακέτα ΔΙΑΣ-Τιμολόγηση ή ΔΙΑΣ-Επιχείρηση και το συνοδευτικό λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού.

Ρυθμίσεις Φορολογικού Μηχανισμού

Κάθε φορολογικός μηχανισμός έχει το δικό του συνοδευτικό λογισμικό που  χρησιμοποιεί διαφορετική ονοματολογία και διάταξη των επιλογών και των ρυθμίσεων. Οι γενικές ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν είναι:

 1. Εγκατάσταση του φορολογικού εκτυπωτή.
  Ο φορολογικός εκτυπωτής είναι ένας Windows printer driver στον οποίο αποστέλονται οι εκτυπώσεις τον παραστατικών και εγκαθίσταται από το συνοδευτικό λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού.
 2. Εκτελέστε το συνοδευτικό λογισμικό του φορολογικού μηχανισμού.
  Ορίστε τον φορολογικό εκτυπωτή στην αντίστοιχη επιλογή (συνήθως αναφέρεται ως Εκτυπωτής ΕΑΦΔΣΣ).
 3. Ορίστε το κείμενο ελέγχου σήμανσης (συνήθως αναφέρεται ως Κείμενο Ελέγχου Σήμανσης ή Κανόνας Σήμανσης).
 4. Ορίστε τον φυσικό εκτυπωτή (ή οι εκτυπωτές) Α4 στον οποίο θα εκτυπώνονται τα διάφορα έντυπα αντίγραφα (πρωτότυπο, λογιστήριο, στέλεχος, κτλ) του παραστατικού με τη συμβολοσειρά σήμανσης.
 5. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του φορολογικού μηχανισμού.

Ρυθμίσεις ΔΙΑΣ

 1. Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ". Στον διάλογο που εμφανίζεται και στο πλαίσιο Εκτυπωτής ΕΑΦΔΣΣ επιλέξτε από την λίστα τον εκτυπωτή ΕΑΦΔΣΣ που έχει εγκατασταθεί προηγουμένως από το συνοδευτικό λογισμικό. 
 2. Πατήστε το κουμπί Κανόνες Ελέγχου Σήμανσης. 
  Στην φόρμα που εμφανίζεται πληκτρολογήστε το κείμενο που θα χρησιμοποιείται από το ΔΙΑΣ και τον φορολογικό μηχανισμό για την διασφάλιση των εκτυπώσεων που πρέπει να λαμβάνουν σήμανση.
 

Προτεινόμενοι συμβατοί Φορολογικοί Μη χανισμοί και έλεγχος συμβατότητας υπάρχοντος φορολογικού μηχανισμού με το ΔΙΑΣ