Άδεια Χρήσης Λογισμικού Τηλεμετρίας

 
Έκδοση άδειας 1.4
 
Εισαγωγή
 
Αυτό το πρόγραμμα λογισμικού χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη SoftMeter που επιτρέπει στον κατασκευαστή του λογισμικού να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία εγκατάστασης και χρόνου χρήσης του λογισμικού.
 
Εν συντομία
 
Δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες.
Τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε χρησιμοποιούνται / διαδίδονται / κοινοποιούνται σε τρίτους.
Η πλατφόρμα του Google Analytics χρησιμοποιείται για τη συλλογή και αναφορά δεδομένων. Οι πολιτικές απορρήτου και προσωπικών δεδομένων του πρωτοκόλλου μέτρησης της Google τηρούνται επίσης.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων αν δεν το συγκατατεθείτε.
 
Σκοπός της συλλογής δεδομένων
 
Τα δεδομένα συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του προγράμματος και τον εντοπισμό τομέων βελτίωσης, την ανίχνευση ασυμβατότητας με συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα, την εκτίμηση του μεγέθους της βάσης χρηστών, το σχεδιασμό και την ανταπόκριση στις αυξήσεις της ζήτησης, την εκτίμηση της χρησιμότητας διαφόρων χαρακτηριστικών του προγράμματος κ.λπ.
 
Τύπος δεδομένων
 
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι εντελώς ανώνυμα και αποτελούνται από παραμέτρους όπως το λειτουργικό σύστημα, η έκδοση του λογισμικού, η ανάλυση οθόνης, η χώρα, τυχόν σφάλματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος κλπ.
 
Ο ίδιος τύπος δεδομένων συλλέγεται κάθε φορά που επισκέπτεστε ανώνυμα έναν ιστότοπο. Αυτό αναφέρεται για να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την αναλογία μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται από αυτό το πρόγραμμα και της συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται συνήθως και αποτελεί πρότυπο στο διαδίκτυο.
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εδώ:
https://www.starmessagesoftware.com/softmeter/data
 
Αποθήκευση των δεδομένων
 
Το Google Analytics χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα αναφοράς για τα δεδομένα.
Τα δεδομένα μεταφέρονται απευθείας από το πρόγραμμα στη ασφαλή πλατφόρμα του Google Analytics. Ισχύουν οι πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.
 
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα
 
Το λογισμικό StarMessage, το κατασκευαστή του SoftMeter και του StarReminder
 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων
 
Το λογισμικό παρέχει την επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συλλογής δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή των δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη τηλεμετρίας
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SoftMeter στο
https://www.StarMessageSoftware.com/softmeter
 
Έκδοση άδειας 1.4
 
Εισαγωγή
 
Αυτό το πρόγραμμα λογισμικού χρησιμοποιεί την βιβλιοθήκη SoftMeter που επιτρέπει στον κατασκευαστή του λογισμικού να συλλέγει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία εγκατάστασης και χρόνου χρήσης του λογισμικού.
 
Εν συντομία
 
  • Δεν συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες.
  • Τα δεδομένα δεν πωλούνται ούτε χρησιμοποιούνται / διαδίδονται / κοινοποιούνται σε τρίτους.
  • Η πλατφόρμα του Google Analytics χρησιμοποιείται για τη συλλογή και αναφορά δεδομένων. Οι πολιτικές απορρήτου και προσωπικών δεδομένων του πρωτοκόλλου μέτρησης της Google τηρούνται επίσης.
  • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συλλογή δεδομένων αν δεν το συγκατατεθείτε.
 
Σκοπός της συλλογής δεδομένων
 
Τα δεδομένα συλλέγονται με αποκλειστικό σκοπό την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του προγράμματος και τον εντοπισμό τομέων βελτίωσης, την ανίχνευση ασυμβατότητας με συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα, την εκτίμηση του μεγέθους της βάσης χρηστών, το σχεδιασμό και την ανταπόκριση στις αυξήσεις της ζήτησης, την εκτίμηση της χρησιμότητας διαφόρων χαρακτηριστικών του προγράμματος κ.λπ.
 
Τύπος δεδομένων
 
Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι εντελώς ανώνυμα και αποτελούνται από παραμέτρους όπως το λειτουργικό σύστημα, η έκδοση του λογισμικού, η ανάλυση οθόνης, η χώρα, τυχόν σφάλματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος κλπ.
 
Ο ίδιος τύπος δεδομένων συλλέγεται κάθε φορά που επισκέπτεστε ανώνυμα έναν ιστότοπο. Αυτό αναφέρεται για να σας επιτρέψει να κατανοήσετε την αναλογία μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται από αυτό το πρόγραμμα και της συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιείται συνήθως και αποτελεί πρότυπο στο διαδίκτυο.
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων εδώ:
 
Αποθήκευση των δεδομένων
 
Το Google Analytics χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα αναφοράς για τα δεδομένα.
Τα δεδομένα μεταφέρονται απευθείας από το πρόγραμμα στη ασφαλή πλατφόρμα του Google Analytics. Ισχύουν οι πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google.
 
Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα
 
StarMessage Software, κατασκευαστής του SoftMeter
DiasSoftware, κατασκευαστής του ΔΙΑΣ
 
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της συλλογής δεδομένων
 
Το λογισμικό παρέχει την επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της συλλογής δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή των δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βιβλιοθήκη τηλεμετρίας
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SoftMeter στο