Τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας έχουν μεταφερθεί εδώ.

Γνωστά προβλήματα

Στα Windows 7 σε κάθε εκκίνηση του λογισμικού εμφανίζεται μήνυμα για τροποποίηση των τοπικών ρυθμίσεων της ημερομηνίας, παρόλο που οι ρυθμίσεις είναι σωστές.

2010-05-06 17:40

 

Έκδοση 2.15

Πρόβλημα:

Κάθε φορά που εκκινείτε το λογισμικό εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Οι τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας δεν είναι ορισμένες στα ελληνικά. Βρέθηκε ότι η μορφή της Σύντομης ημερομηνίας (Short date) στο σύστημα σας είναι (M/d/yyyy) ενώ για την ελληνική έπρεπε να είναι η/Μ/εεεε (ή d/M/yyyy)..."

Αντιμετώπιση:

1. Ανοίξτε το παράθυρο "Περιοχή και γλώσα" (Regional and Language options)
2. Στο πλαίσιο "Μορφή:" επιλέξτε κάποια ρυθμιση διαφορετική από την ελληνική π.χ. Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών)
3. Πατήστε το κουμπί "Εφαρμογή"
4. Στο πλαίσιο "Μορφή:" επιλέξτε "Ελληνικά (Ελλάδας)
5. Πατήστε ΟΚ

Αν αυτό ΔΕΝ λειτουργήσει ανοίξτε το παράθυρο "Περιοχή και γλώσα" και πατήστε το κουμπί "Πρόσθετες ρυθμίσεις". Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται πατήστε το κουμπί "Επαναφορά".

Διορθώθηκε: Είναι πρόβλημα της Microsoft με της τοπικές ρυθμίσεις ημερομηνίας

 

Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα είδη της παραγγελίας

2010-01-21 10:00

 

Έκδοση 2.10

Πρόβλημα:

Αν μεταβείτε στην τελευταία συναλλαγή του παραθύρου πωλήσεων ή αγορών και από την καρτέλα συναλλαγής επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα: "Πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε την συναλλαγή για να μπορέσετε να επεξεργαστείτε τα είδη της παραγγελίας."

Αντιμετώπιση:

Κλείστε την καρτέλα και μεταβείτε στην προηγούμενη συναλλαγή. Ανοίξτε την καρτέλα συναλλαγής και επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας. Κλείστε την καρτέλα ανάλυσης παραγγελίας και την καρτέλα συναλλαγής και μεταβείτε ξανά στην συναλλαγή που εμφανίστηκε το παραπάνω μήνυμα. Ανοίξτε την καρτέλα συναλλαγής και επιλέξετε να δείτε την ανάλυση παραγγελιας.

Διορθώθηκε: Θα διορθωθεί σε επόμενη έκδοση

 

Error:#652: FindNextNumber Υπερχείλιση

2009-12-21 09:58

 

Έκδοση 2.08

Πρόβλημα:

Κατά την εισαγωγή νέας συναλλαγής μπορεί να εμφανιστεί το "Error:#652: FindNextNumber Υπερχείλιση". 

Αντιμετώπιση:

(μέχρι να βγεί η έκδοση 2.09)

Το πρόβλημα προκύπτει αν υπάρχουν συναλλαγές με αριθμό παραστατικού μεγαλύτερο από 2000000. Θα πρέπει να βρείτε αυτές τις συναλλαγές και να αλλάξετε τον αριθμό παραστατικού σε κάτι "μη αριθμητικό". Για παράδειγμα μπορείτε να αλλάξετε το 3000000 σε α3000000 ώστε να σταματήσει να θεωρείται αριθμός μεγαλύτερος από 2000000. (Θα λαμβάνεται σα κείμενο και όχι αριθμός)

1) Σημειώστε τον τύπο συναλλαγής που έχει πρόβλημα κατά την εισαγωγή (π.χ. Διάφορες πωλήσεις, Απαιτήσεις, κλπ)

2) Από τις πωλήσεις ή τις αγορές, πηγαίνετε στις ρυθμίσεις του πίνακα και ζητήστε να εμφανίζεται η στήλη αριθμός παραστατικού.

3) Εντοπίστε τις εγγραφές αυτού του τύπου που έχουν αριθμό παραστατικού μεγαλύτερο από 2000000 και προσθέστε ένα "α", πριν τον αριθμό.

Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.09.

 

Μηδενική ποσότητα στις συναλλαγές Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων

2009-11-26 14:03

Έκδοση 2.07

Πρόβλημα:

Πρόβλημα στην ανάλυση συναλλαγών για Διάφορες Πωλήσεις και Διάφορες Αγορές:

Αν προσπαθήσετε να δημιουργήσετε μία νέα συναλλαγή Διαφόρων Αγορών ή Διαφόρων Πωλήσεων εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

Στις υπάρχουσες εγγραφές οι ποσότητες των προϊόντων στην ανάλυση παραγγελίας των συναλλαγών Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων φαίνονται μηδενικές. Οι ποσότητες όμως είναι σωστά αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων.
 

Αντιμετώπιση: Μην αλλάζετε τις συναλλαγές Διαφόρων Αγορών και Διαφόρων Πωλήσεων μέχρι να κυκλοφορήσει η διόρθωση. Επισκευτείτε αυτή τη σελίδα ξανά για να ενημερωθείτε για την αναβάθμιση
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.08.

 

Σφάλμα διαγραφής Προσφοράς / Συναλλαγής

2009-11-17 12:23

Έκδοση 2.06

Πρόβλημα:

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο μετατροπών για να δημιουργήσετε μια νέα συναλλαγή, τότε δεν είναι δυνατή η διαγραφή της αρχικής συναλλαγής. Για παράδειγμα αν επιλέξετε "δημιουργία απαίτησης από προσφορά", τότε δε θα μπορείτε να σβήσετε την προσφορά.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Θα διορθωθεί σε επόμενη έκδοση

Σφάλμα #5423 όταν κλείνουν τα παράθυρα προϊόντων.

2009-10-12 17:07

Έκδοση 2.06

Πρόβλημα:

Αν ανοίξουμε τα παράθυρα «Προϊόντα > Καρτέλα Προϊόντος > Κινήσεις» και  κλείσουν με την αντίστροφη σειρά εμφανίζεται σφάλμα #5423.

Αντιμετώπιση: Επανεκκινήστε το λογισμικό. Τα δεδομένα σας δεν διατρέχουν κίνδυνο.
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07

3ο δεκαδικό στα έντυπα προσφορών και απαιτήσεων excel

2009-08-27 10:35

Έκδοση 2.05

Πρόβλημα:

Αν η τιμή προϊόντος έχει περισσότερα από 2 δεκαδικά ψηφία, στην εκτύπωση excel η στήλη "τιμή μονάδας" στογγυλοποιεί σε 2 δεκαδικά

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.06

Φίλτρα

2009-07-23 12:56

Έκδοση 2.00

Πρόβλημα:

Όταν γίνεται προσθήκη φίλτρου εύρους ημερομηνίας σε πεδίο ημερομηνίας εμφανίζεται μύνημα λάθους και το φίλτρο ΔΕΝ εφαρμόζεται.

Αντιμετώπιση:  
Διορθώθηκε: Διορθώθηκε στην έκδοση 2.07