Λογότυπο


Download


Download

Τίτλος

Λογισμικό ΔΙΑΣ
Η Φροντίδα των πελατών σας δε κοστίζει πλέον ακριβά

Περιγραφή

Μηχανοργάνωση για όλους. Εύχρηστο και οικονομικό πρόγραμμα διαχείρισης πελατολογίου και συναλλαγών για μικρές και μικρομεσσαίες επιχειρήσεις. Βελτιώστε άμεσα την εσωτερική της λειτουργία, την παρακολούθηση του πελατολογίου, των προμηθευτών, των ανταγωνιστών, των συναλλαγών, των χρηματικών οφειλών.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδα: https://www.diassoftware.gr
Email: sales@DiasSoftware.gr
facebook: https://www.facebook.com/DiasSoftware
twitter: https://twitter.com/DiasSoftware