2009-01-12 12:20

"Επέλεξα το ΔΙΑΣ για την παρακολούθηση της αποθήκης, την ευχρηστία και το φιλικό περιβάλλον. Είναι εύχρηστο και οικονομικό πρόγραμμα για μια μικρή ή και μικρομεσαία επιχείρηση!"

Γιώργος Τριανταφύλλου


Πίσω