Πώς μπορώ να αποστείλω ομαδικό SMS;

2010-09-03 13:36

Για να μπορέσετε να στείλετε ομαδικό SMS απαιτείται να έχετε σύνδεση στο Internet και λογαριασμό σε κάποια από τις υποστηριζόμενες εταιρίες αποστολής SMS.

Σημ.: περιλαμβάνεται πακέτο 10 δωρεάν SMS για δοκιμαστικούς σκοπούς.

Αποστολή SMS

Ανοίξτε το "Ευρετήριο Πελατών" ή το "Ευρετήριο Προμηθευτών" ή το "Πλήρες Ευρετήριο". Πατήστε το κουμπί Εργασίες. Από το μενού επιλέξτε "Αποστολή ομαδικού SMS". Θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:

 Αποστολή ομαδικού SMS

Στο τμήμα Message πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε να αποστείλετε μέσω SMS.
Στη λίστα παραληπτών εμφανίζονται μόνο οι Πελάτες ή Προμηθευτές ή Επαφές που έχουν συμπληρωμένο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Πατήστε το κουμπί "Έναρξη αποστολής (x παραλήπτες)" για να στείλετε το μύνημα SMS στους παραλήπτες που έχετε επιλέξει. Για να δείτε την κατάσταση αποστολής του από τη κεντρική οθόνη επιλέξτε "Εργασίες > Απεσταλμένα SMS".

Πατήστε το κουμπί "Ρυθμίσεις" για να επιλέξετε κάποια από τις υποστηριζόμενες εταιρίες αποστολής SMS.

Αποστολή SMS σε παραλήπτες που δεν είναι καταχωρημένοι στο βιβλίο διευθύνσεων

Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Εργασίες > Αποστολή SMS". Στο τμήμα Παραλήπτες συμπληρώστε το Όνομα και τον αριθμό Κινητό και πατήστε το κουμπί "Προσθήκη Παραλήπτη". Επαναλάβετε την διαδικασία για όσους επιπλέον παραλήπτες θέλετε να προσθέσετε.

Πίσω