Η αρίθμηση των τιμολογίων έχει φτάσει στον αριθμό 9999 και δεν αυξάνει στον επόμενο αριθμό.

2016-02-17 23:40
Από το ΜΕΝΟΥ της κεντρικής οθόνης επιλέξτε ‘Συναλλαγές > Ρυθμίσεις Συναλλαγών > Σειρές Παραστατικών».
Εντοπίστε την Σειρά για το εν λόγω παραστατικό και κάντε διπλό κλικ πάνω του.
 
Στην καρτέλα που εμφανίζεται τροποποιήστε το πεδίο ‘Έως’ και αλλάξτε την τιμή του από 9999 σε 99999.
Έτσι μπορείτε να συνεχίσετε την τιμολόγηση με αύξοντα αριθμό για την συγκεκριμένη σειρά παραστατικού.
 
Διαβάστε επίσης:
Πίσω