Πως δημιουργώ αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιώ;

2010-05-12 11:39

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων είναι η σημαντικότερη λειτουργία συντήρησης του πληροφορικού σας συστήματος.

Το λογισμικό ΔΙΑΣ δημιουργεί αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας καθημερινά κατά την εκκίνηση του μέσα στο φάκελο "AutoBackups" και διατηρεί εκεί αντίγραφα ασφαλείας των επτά τελευταίων ημερών. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας οποιαδήποτε στιγμή σε οποιαδήποτε τοποθεσία επιθυμείτε. Συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας το λιγότερο μία φορά την εβδομάδα. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > > Βάση δεδομένων > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας (Backup)".

Συνιστάται να κρατάτε αντίγραφα ασφαλείας σε άλλο δίσκο από αυτόν που λειτουργεί το λογισμικό π.χ. σε εξωτερικό σκληρό δίσκο ή σε USB Flash Disk ή  να τα γράφετε σε CD-R, DVD-R, κτλ.

Επαναφορά παλιότερης βάσης

Τα αντίγραφα ασφαλείας μπορούν να "διαβαστούν" μόνο από το λογισμικό ΔΙΑΣ. Από το μενού της κεντρικής οθόνης επιλέξτε "Ρυθμίσεις > Βάση δεδομένων > Επαναφορά παλιότερης βάσης (Restore)". 

Σημ.: η επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή γιατί αντικαθιστά τα δεδομένα που είναι καταχωρημένα στην βάση δεδομένων. Συνίσταται να γίνεται σε περίπτωση που έχει "τραυματιστεί" η τρέχουσα βάση δεδομένων ή για για μεταφορά δεδομένων από μία παλιότερη έκδοση σε νεότερη.

Πίσω