Έκδοση 2.00

2009-05-27 12:00
  • "Ρυθμίσεις > Στοιχεία επιχείρησης"
    τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται στις εκτυπώσεις του λογισμικού
  • "Καρτέλα επαφών > Εκτύπωση > "Υπόλοιπα συναλλασσόμενου"
  • "Συναλλαγές > Τύποι Συναλλαγών"
    μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους συναλλαγών που χρησιμοποιείτε περισσότερο
Πίσω