Έκδοση 2.03

2009-06-30 12:00
  • Συναλλαγές
    Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε αρχεία CSV.
  • Καρτέλα Προϊόντος
    Εικόνα προϊόντος μεγέθους 200x200
  • Στοιχεία Επιχείρησης
    Νέα πεδίο "Σημειώσεις" και Λογότυπο μεγέθους 200x200
Πίσω